Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave – Mestna občina Maribor

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave – Mestna občina Maribor

Opis projekta

Projekt prinaša gradnjo sodobnega kanalizacijskega sistema, s katerim bo na kanalizacijsko omrežje dodatno priključenih 3.508 prebivalcev krajevnih skupnosti Kamnica, Limbuš, Pekre in Malečnik – Ruperče. Po izgradnji kanalizacijskega sistema bo stopnja priključenosti prebivalstva na ustrezno javno infrastrukturo odvajanja odpadne vode 98-odstotna, vsi priključeni pa bodo imeli zagotovljeno ustrezno čiščenje komunalne odpadne vode na Centralni čistini napravi Maribor.


Prva od prednosti, ki jih prinaša projekt, je zagotavljanje sodobne infrastrukture ravnanja z odpadno vodo v primestnih območjih, ki do zdaj niso bila ustrezno komunalno opremljena. S tem višamo življenjsko raven njihovih prebivalcev, dvigamo kakovost bivanja na teh območjih in omogočamo njihov nadaljnji razvoj. Pomembna prednost pa je seveda tudi zmanjševanje onesnaževanja okolja in ohranjanje biotske raznovrstnosti porečja Drave. Vsak dodatni meter javnega odvajanja komunalne odpadne vode, ki se zaključuje z ustreznim čiščenjem na čistilni napravi, prispeva k čistejšemu in bolj zdravemu okolju, čistejšim podtalnim vodam in vodotokom, ki so bili zaradi neposrednih izpustov ali pretočnih greznic do zdaj izpostavljeni onesnaževanju. To je bistveno v luči ohranjanja ekološke stabilnosti prostora, ohranjanja vodnih virov kot strateške dobrine države, predvsem pa zaradi neposrednih pozitivnih učinkov na zdravje prebivalstva.

Vrednost projekta, za katerega smo pridobili sredstva iz Kohezijskega sklada Evropske unije, je cca 8 milijonov evrov.


Projekt bo zaključen leta 2023.

Vrednost celotnega projekta v EUR

7.988.217,55

Lastna sredstva MOM v EUR

2.971.824,55

Vrednost sofinanciranja v EUR

5.016.393,00

Program sofinanciranja

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave – Mestna občina Maribor

Financerji projekta

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave sta sofinancirala Kohezijski sklad Evropske unije in Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano