Obnova opreme na področju predšolskega in šolskega izobraževanja

Obnova opreme na področju predšolskega in šolskega izobraževanja

Opis projekta

Mestna občina Maribor vsako leto na podlagi sklepa Komisije za pregled objektov osnovnih šol sprejme program investicijskega vzdrževanja in obnove opreme v posameznem letu na področju izobraževanja ter na podlagi sklepa Komisije za pregled objektov in opreme na področju predšolske vzgoje program obnove objektov in obnove opreme na področju predšolske vzgoje v posameznem letu.

V programu obnove opreme na področju predšolske vzgoje je bilo tako v letu 2022 planiranih 92.600,00 EUR in sicer za namene nabave novih igral v Vrtcu Borisa Pečeta (enota Tomsičeva), Vrtcu Jadvige Golež (enota Ob gozdu), v Vrtcu Jožice Flander (enota Vančka Šarha) ter  Vrtcu Studenci (enota Iztokova). Nekaj sredstev je bilo namenjeno tudi nabavi pohištvene opreme v dveh vrtcih (Vrtec Pobrežje in Vrtec Studenci) ter nabavi kuhinjske opreme v Vrtcu Tezno, Vrtcu Ivana Glinška, Vrtcu Studenci, Vrtcu Jadvige Golež, Vrtcu Otona Župančiča ter Vrtcu Pobrežje v sklopu obnove kuhinje v enoti Kekec. Iz planiranih sredstev je bilo za Vrtec Otona Župančiča nabavljeno tudi vozilo za prevoz hrane.

V programu obnove opreme na področju izobraževanja je bilo tako v letu 2022 planiranih 100.000,00 EUR in sicer za namene zamenjave dotrajane pohištvene opreme in dobave nove v OŠ Malečnik, OŠ borcev za severno mejo, OŠ Maksa Durjave, OŠ Leona Štuklja, OŠ Tabor I ter OŠ Gustava Šiliha. Planiran denar je namenjen tudi nabavi nove kuhinjske opreme za OŠ Draga Kobala, OŠ Janka Padežnika, Center Gustava Šiliha (Dom Antona Skale), OŠ borcev za severno mejo ter OŠ Leona Štuklja.

V letu 2022 smo izvedli dve naročili kosilnic in sicer smo nabavili traktorsko kosilnico za OŠ Slave Klavore in motorno kosilnico za Vrtec Otona Župančiča.

Znotraj programa obnove opreme so vsako leto upoštevane najbolj interventne potrebe, ki jih objekti imajo; le-ta pa se vsako leto tudi sproti prilagaja potrebam, ki nastajajo skozi tekoče delovanje objektov šolskega in predšolskega izobraževanja.

Vrednost sredstev za leto 2022 na področju šolskega izobraževanja v EUR

110.000,00

Vrednost sredstev za leto 2022 na področju predšolskega izobraževanja v EUR

102.600,00

Obnova opreme na področju predšolskega in šolskega izobraževanja

Financerji projekta

Za program obnove objektov in opreme na področju predšolske vzgoje in program investicijskega vzdrževanja in obnove opreme v osnovne šole sredstva zagotavlja Mestna občina Maribor.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano