Obnova opreme na področju predšolskega in šolskega izobraževanja v letu 2023

Obnova opreme na področju predšolskega in šolskega izobraževanja v letu 2023

Opis projekta

Mestna občina Maribor je ustanoviteljica osmih (8) vrtcev, ki skupno zajemajo šestintrideset (36) enot ter 20 javnih osnovnih šol, med njimi tudi Centra Gustava Šiliha, namenjenega učencem s posebnimi potrebami, Osnovne šole za odrasle v okviru Andragoškega zavoda Maribor – Ljudske univerze, objekta v katerem se izvajajo prostočasne in dodatne aktivnosti za otroke in mladostnike, Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Maribor ter Konservatorija za glasbo in balet, katerega ustanoviteljici sta Mestna občina Maribor in Vlada RS.

Cilj predvidenih investicijskih vzdrževalnih del je vlaganje v dotrajane objekte in obnovo opreme, zaradi zagotavljanja ustreznih bivalnih in delovnih pogojev uporabnikov objektov ter ohranjanja vrednosti pripadajoče infrastrukture v Mestni občini Maribor.

V sklopu programa obnove opreme na področju predšolske vzgoje smo v letu 2023 nabavili pohištveno opremo za dva vrtca (Vrtec Pobrežje in Vrtec Ivana Glinška), kuhinjsko opremo Vrtcu Borisa Pečeta, Vrtcu Jadvige Golež, Vrtcu Otona Župančiča in Vrtcu Tezno.

V sklopu programa obnove opreme na področju izobraževanja smo v letu 2023 izvedli zamenjavo dotrajane pohištvene opreme ter dobavo nove v OŠ Bojana Ilicha, Center Gustava Šiliha Maribor in OŠ Leona Štuklja. Planirana sredstva smo namenili za nabavo nove kuhinjske opreme za OŠ Kamnica, OŠ Malečnik, OŠ borcev za severno mejo in Center Gustava Šiliha Maribor (Dom Antona Skale).

V letu 2024 Vrtec Studenci Maribor odpira novo enoto vrtca, imenovano enota Pod gorco. Za novo enoto je Mestna občina Maribor zagotovila kuhinjsko in pohištveno opremo. 

Znotraj programa obnove opreme so vsako leto upoštevane najbolj interventne potrebe, ki jih objekti imajo; le-ta pa se vsako leto tudi sproti prilagaja potrebam, ki nastajajo skozi tekoče delovanje objektov šolskega in predšolskega izobraževanja.

Vrednost sredstev za leto 2023 na področju šolskega izobraževanja v EUR

92.479,02

Vrednost sredstev za leto 2022 na področju predšolskega izobraževanja v EUR

62.031,51

Obnova opreme na področju predšolskega in šolskega izobraževanja v letu 2023

Financerji projekta

Za program obnove objektov in opreme na področju predšolske vzgoje in program investicijskega vzdrževanja in obnove opreme v osnovne šole sredstva zagotavlja Mestna občina Maribor.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano