Montažna teniška dvorana TK Branik s spremembo podlage teniških igrišč v športnem kompleksu Ljudski vrt

Montažna teniška dvorana TK Branik s spremembo podlage teniških igrišč v športnem kompleksu Ljudski vrt

Opis projekta

Maribor ima bogato tradicijo športa in športnih objektov. Prva teniška igrišča v Mariboru so bila zgrajena v Ljudskem vrtu že leta 1900.

Teniška igrišča in teniško dvorano v Ljudskem vrtu ima v najemu teniški klub Branik Maribor, ki je član ZMŠD in eden izmed najstarejših klubov v Sloveniji.

Olimpijski komite Slovenije je septembra 2015 Mariboru podelil naziv Olimpijskega centra športne odličnosti za športno panogo tenis. Vizija  le-tega je postati prepoznaven  športni cente, ki bo s svojimi materialnimi in kadrovskimi pogoji občutno pripomogel k razvoju športne panoge in tako k doseganju vrhunskih športnih rezultatov izbrane panoge.

Mestna občina Maribor namerava ob obstoječi energetski dvorani postaviti še montažno dvorano za treninge tenisa, s tremi »hard court« igrišči s trdo podlago, ki je  zaradi vse večjega  povpraševanja  ter izvedbe treningov tekmovalnega tenisa in teniške šole, ter izvedbe turnirjev tako domačih kot mednarodnih več kot nujna investicija za razvoj tenisa v Mariboru. Kot zelo pomemben razlog za postavitev montažne dvorane  je potreba po zamenjavi obstoječih  balonov, ki sta energetsko  potratna in škodljiva zaradi svojega nadtlaka.

Izvedba  projekta je razdeljena v dve fazi.

Prva  faza  projekta se je pričela v mesecu oktobru 2021. V okviru te faze se na lokaciji obstoječih teniških igrišč  s peščeno podlago ( št. 10, 11 in 12 ) zgradi trda podlaga za tri teniška igrišča v dimenzijah 39,15 m x 49,10 m. Trda podlaga zajema izgradnjo asfaltne podlage na katero se izvede sintetični športni pod. V tej fazi je predvideno, da se izgradi vsa potrebna komunalna infrastruktura, ki zajema prestavitev  obstoječega vodovoda izven območja treh igrišč. Zgraditi se mora  novi dovodni plinovod za potrebe ogrevanje montažne dvorane. Prav tako se mora zgraditi tudi novi dovod elektrike za potrebe montažne dvorne. V okviru prve faze je predvideno, da se uredi meteorna kanalizacija za odvod padavinskih vod in izgradnja ponikovalnice. Predvidena je izgradnja nove ograje ob Mladinski in Kajuhovi ulici .

V drugi fazi projekta je predvideno, da se na novo zgrajenih treh teniških igriščih zgradi montažna dvorana  dimenzij 39,15 m x 49,10 m , višine 11,00 m  v slemenu. Konstrukcijsko je je montažna dvorana predvidena kot jeklena ločna konstrukcija, prekrita  s termoizolacijsko membransko streho polkrožne oblike na prostorskem paličju.  V tej fazi se bo tudi uredila okolica ob montažni dvorani. Za drugo fazo izvedbe projekta so v teku postopki za izvedbo javnega naročila za izbor izvajalcev.

V času od 02.06. 2021 do oktobra 2021 se je izdelovala PZI projektna dokumentacija. Nato se je za 1. fazo projekta izvedel javni razpis za izbor izvajalca gradbeno obrtniških del in  izbor izvajalca nalog strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost pri zdravju in delu.  Za 1. fazo je bila podpisana pogodba  z izbranimi izvajalcem za izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter pogodba z izbranim izvajalcem za izvajanje nalog strokovnega nadzora in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

1. faza – vrednost celotnega projekta v EUR

311.410,42

Lastna sredstva MOM v EUR

268.493,42

1. faza – vrednost sofinanciranja v EUR

42.917,00

Montažna teniška dvorana TK Branik s spremembo podlage teniških igrišč v športnem kompleksu Ljudski vrt

Financerji projekta

Prva faza projekta bo delno sofinancirana s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS,  v višini 42.917,00 EUR. Na osnovi sklenjene Pogodbe št. O-21-600 o sofinanciranju gradnje športnih objektov.

Druga faza projekta bo delno sofinancirana s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS,  v višini 55.000,00 EUR. Na osnovi sklenjene Pogodbe št. O-21-599 o sofinanciranju gradnje športnih objektov.

fundacijazaport1
pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano