Montažna teniška dvorana Teniškega kluba Branik s spremembo podlage teniških igrišč v športnem kompleksu Ljudski vrt

Montažna teniška dvorana Teniškega kluba Branik s spremembo podlage teniških igrišč v športnem kompleksu Ljudski vrt

Opis projekta

Maribor ima bogato tradicijo športa in športnih objektov. Prva teniška igrišča v Mariboru so bila zgrajena v Ljudskem vrtu že leta 1900.

Teniška igrišča in teniško dvorano v Ljudskem vrtu ima v najemu Teniški klub Branik Maribor, eden najstarejših klubov v Sloveniji, član Zveze mariborskih športnih društev.

Olimpijski komite Slovenije je septembra leta 2015 Mariboru podelil naziv Olimpijskega centra športne odličnosti za športno panogo tenis. Vizija  le-tega je postati prepoznaven  športni center, ki bo s svojimi materialnimi in kadrovskimi pogoji občutno pripomogel k razvoju športne panoge in doseganju vrhunskih športnih rezultatov.

Mestna občina Maribor je ob obstoječi dvorani postavila še montažno dvorano za treninge tenisa, s tremi igrišči s trdo podlago, ki je  zaradi vse večjega  povpraševanja  ter izvedbe treningov tekmovalnega tenisa in teniške šole in tudi turnirjev, tako domačih kot mednarodnih, več kot nujna investicija za razvoj tenisa v Mariboru. Pomemben razlog za postavitev montažne dvorane je tudi potreba po zamenjavi obstoječih  balonov, ki sta energetsko  potratna in škodljiva zaradi svojega nadtlaka.

Izvedba  projekta je razdeljena v dve fazi.

Prva  faza  projekta se je pričela v mesecu oktobru 2021 in zaključila maja 2022. V okviru te faze smo na lokaciji obstoječih teniških igrišč  s peščeno podlago zgradili trde podlage za tri teniška igrišča. Trda podlaga zajema izgradnjo asfaltne podlage, na kateri je izveden sintetični športni pod. V tej fazi smo izgradili vso potrebno komunalno infrastrukturo, ki je zajemala prestavitev  obstoječega vodovoda izven območja treh igrišč. Zgradili smo novi dovodni plinovod za potrebe ogrevanje montažne dvorane, prav tako pa tudi novi dovod elektrike za potrebe montažne dvorne. V okviru prve faze smo uredili meteorno kanalizacijo za odvod padavinskih vod. Postavljena je bila tudi nova ograja ob Mladinski in Kajuhovi ulici.

V drugi fazi projekta, ki se je začela v februarju 2022, bomo na novo zgrajenih teniških igriščih zgradili še montažno dvorano. Konstrukcijsko je montažna dvorana predvidena kot jeklena ločna konstrukcija, prekrita  s termoizolacijsko membransko streho polkrožne oblike na prostorskem paličju. Delno se je uredilo okolje.  Druga faza se je zaključila v mesecu novembru 2022.

Vrednost celotnega projekta (1. faza) v EUR

336.375,56

Lastna sredstva MOM (1. faza) v EUR

293.458,56

Vrednost sofinanciranja
(1. faza) v EUR

42.917,00

Sofinancer
Vrednost celotnega projekta (2. faza) v EUR

849.404,86

Lastna sredstva MOM (2. faza) v EUR

794.404,86

Vrednost sofinanciranja (2. faza) v EUR

55.000,00

Sofinancer

Montažna teniška dvorana Teniškega kluba Branik s spremembo podlage teniških igrišč v športnem kompleksu Ljudski vrt

Financerji projekta

Projekt financira Mestna občina Maribor. Prva faza projekta je bila sofinancirana v višini 42.917,00 EUR s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (pogodba št. O-21-600 o sofinanciranju gradnje športnih objektov).

Druga faza projekta je sofinancirana v višini 55.000,00 EUR s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (pogodba št. O-21-599 o sofinanciranju gradnje športnih objektov).

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano