Mikrodestinacija Kozjak

Mikrodestinacija Kozjak

Naziv projekta: Turistična destinacija za aktivni oddih v objemu narave – Mikrodestinacija Kozjak

Opis projekta

Glavni namen projekta je pripraviti učinkovite integralne turistične produkte s poudarkom na inovativnem, zelenem in aktivnem preživljanju prostega časa v naravi, z neprecenljivimi danostmi, ki jih ponuja turistično »neoblegan« Kozjak. Vsled tega je še bolj privlačen in atraktiven za ponudbo, ki temelji na visoki kakovosti in ne teži k kvantiteti opravljenih storitev, ki bo slonelo na ureditvi kolesarske poti med Svečino, zajeto z vasjo Svečina, Zg. Kungoto in Jurihem ter na drugi strani s Kozjakom (vključujoč Gaj nad Mariborom, Urbanom, Tojzlovim vrhom in Žavcarjevih vrhom, z sestopom in prihodom v mesto Maribor.

Aktivnosti:

 • Posnetek stanja na terenu/območju, na katerem bodo aktivnosti umeščene v prostor.
 • Komunikacija z vsemi deležniki (lokalna skupnost, lastniki, turistični ponudniki, Zavod za gozdove, zZavod za varstvo narave, lovci, pohodniki, nabiralci z vsemi partnerji, sodelujočimi in drugim podpornim okoljem).
 • Umeščanje v prostor/priprava projektne dokumentacije.
 • Vzpostavitev in digitalizacija pilotnih poti (trailov).
 • Vzpostavitev spremljevalne infrastruktue.
 • Označitev kolesarske povezave z usmerjevalnimi tablami.
 • Vzpostavitev upravljavskega in marketinškega modela.

Prednosti:

 • Aktivno povezovanje prepoznanih turističnih točk Urban, Tojzlov vrh z Gajem in Žavcarjev vrh ter Svečina in Sv. Duh na Ostrem vrhu s turistično ponudbo urbanega dela mesta Maribor, z izpostavljenimi posebnostmi krajine in mreženjem lokalnih oskrbovalnih verig.
 • Most med ključnima turističnima destinacijama Štajerske, Mariborom in avstrijsko južnoštajersko vinsko cesto.
 • Zeleni turizem 365 dni na leto.
 • Velika priložnost poudarka na naravnih danostih in posebnostih.
 • Obstoječi infrastrukturni in prireditveni potenciali.
 • Razvoj novih delovnih mest.
Vrednost celotnega projekta v EUR

87.227,79

Vrednost projekta za MOM v EUR

47.395,23

Stopnja sofinanciranja za MOM

85%

Mikrodestinacija Kozjak

Financerji projekta

MKGP, sklad EKSRP (do 85 % upravičenih stroškov).

Doživetja Bolfenk

Partnerji projekta

Vodilni partner: RRA Podravje – Maribor.

Projektno partnerstvo: RRA Podravje – Maribor, MO Maribor in Občina Kungota.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano