Izvedba mesno – mlečnega paviljona

Izvedba mesno – mlečnega paviljona

Opis projekta

V Mestni občini Maribor želimo v objektih s parcelno oznako 1610 in 1609 k.o. Maribor urediti pokrito tržnico. Objekta se nahajata na skrajnem severozahodnem delu Vojašniškega trga na naslovu Vojašniški trg 3 (Koroška cesta 21). Na zahodni strani mejita na Mariborsko tržnico, na južnem delu na Vojašniški trg, na severnem pa na Kroško cesto.

V objektu 1610 se v pritličju trenutno nahajajo javne sanitarije, mansarda pa je neizkoriščena. Ta objekt se obnovi (rekonstrukcija) v celoti za namen pokrite tržnice (prodaja kruha in mlečnih izdelkov). V pritličnem delu objekta 1609 pa se trenutne prostore telovadnice preuredi v drugi sklop tržnice namenjen prodaji mesnin. Po obnovi bosta objekta delovala kot programska in funkcionalno povezana celota. Del objekta je tudi notranje dvorišče, ki se uredi v sklopu zunanje ureditve.

Novemu namenu zgradbe je primerno urejena tudi zunanjost. Objekt se smiselno navezuje na novo ureditev Vojašniškega trga s katerega se uredi dostop za uporabnike, dostavo in intervencijo. Pritličje objekta je nivojsko dvignjeno nad nivo trga. Nivojsko razliko se premosti z novim zunanjim stopnišče in klančino. Severni del zunanje ureditve predstavlja tudi zelen atrij z drevesom in manjša garaža prislonjena ob segment srednjeveškega zidu. Srednjeveški zid ob novo urejenem prehodu se očisti in restavrira, garaža se odstrani, drevo po potrebi zasadi na novo. Atrij se uredi in zapre z mrežno zazelenjeno ograjo.

Vrednost celotnega projekta v EUR

664.728,16

Lastna sredstva MOM v EUR

664.728,16

Izvedba mesno – mlečnega paviljona

Financerji projekta

Projekt je financirala Mestna občina Maribor.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano