Izvedba GOI del za izgradnjo plinovoda in zamenjavo vodovoda v Dupleški cesti od Jarčeve ulice do HŠ 154, profil M, Dupleška cesta, M01-M67

Izvedba GOI del za izgradnjo plinovoda in zamenjavo vodovoda v Dupleški cesti od Jarčeve ulice do HŠ 154, profil M, Dupleška cesta, M01-M67

Opis projekta

V delu Dupleške ceste od križišča z Jarčevo ulico pa vse do Dupleške ceste HŠ 154 se bo izvedla gradnja novega tranzitnega plinovodnega omrežja iz PE cevi DN 250 vključno z zamenjavo obstoječega vodovodnega cevovoda z novo cevjo LŽ DN 250. V sklopu teh del se bo izvedla tudi obnova hišnih priključkov, ter obnova javne razsvetljave z telekomunikacijami. Trasa za predvidena dela je v južnem pločniku.

Vrednost celotnega projekta v EUR

281.794,05

Lastna sredstva MOM v EUR

281.794,05

Izvedba GOI del za izgradnjo plinovoda in zamenjavo vodovoda v Dupleški cesti od Jarčeve ulice do HŠ 154, profil M, Dupleška cesta, M01-M67

Financerji projekta

Projekt Mestna občina Maribor v celoti financira iz lastnih sredstev.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano