Izgradnja podaljška Ceste proletarskih brigad

Izgradnja podaljška Ceste proletarskih brigad

Opis projekta

Mestna občina Maribor bo po dogovoru z Ministrstvom za infrastrukturo sofinancirala izgradnjo podaljška Ceste proletarskih brigad.

Kamenškova ulica se spremni v enosmerno ulico širine š = 3,50 m s potekom proti Pekrski gorci. Za dostop do Korbunove ulice se na delu Kamenškove in Proletarskih brigad vzpostavi vzporedna cesta (Ilichova).

Tako ostane, glede na trenutno stanje, prometni režim nespremenjen. Ob Kamenškovi se uredi 6 vzdolžnih parkirnih mest za osebna vozila.

Na glavni prometni smeri (podaljšku ceste Proletarskih brigad) se ukine pas za leve zavijalce iz smeri Ruš ter se prepove zavijanje levo v enosmerno ulico (Kamenškovo).

Z ukinitvijo levo zavijalnega pasu in spremembo prometnega režima na Kamenškovi ulici se spremeni oz. prilagodi tudi križišče KK3. Ukine se prehod za pešce in kolesarje na kraku za smer Ruše. Na kraku za smer Qlandija se vzpostavi dvosmerni prehod za kolesarja.

Vrednost celotnega projekta v EUR

11.454.216,53

Vrednost projekta za MOM v EUR

4.573.167,43

Vrednost projekta za MZI v EUR

6.881.049,09

Izgradnja podaljška Ceste proletarskih brigad

Financerji projekta

Projekt izgradnje podaljška Ceste proletarskih brigad naroča Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije, sofinancer je Mestna občina Maribor.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano