Izgradnja nove zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru

Izgradnja nove zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru

Opis projekta

Dotrajan obstoječ objekt Zdravstvene postaje Tabor se v celoti odstrani in nadomesti s sodobnim objektom (k+p+2N), ki bo občanom in regiji omogočal zdravstvene storitve v skladu z aktualnimi standardi.

Novozgrajeni objekt se bo imenoval Zdravstvena postaja Magdalena in bo izveden v skladu z zmagovalno rešitvijo Styria arhitektura d.o.o., ki je bila izbrana na arhitekturnem natečaju, izvedenem poleti 2020. Sledila je priprava projektne dokumentacije, gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v začetku leta 2022. Z gradbenimi deli se je pričelo oktobra leta 2022.

Umestitev objekta  v prostor je z volumnom, materialnostjo in barvnim koloritom spoštljiva do okoliških stavb in nadgrajuje njihovo povezovanje s prostorom. Vogalna, točkovna postavitev objekta, ki zaključuje stavbni blok na južnem robu mestnega parka omogoča formiranje »tempeljske stavbne forme – TEMPELJ ZDRAVJA«, ki se z oblikovno in funkcionalno zasnovo odziva na programske potrebe zdravstvenega doma ter urbanotvorni potencial lokacije.  Pritlični del objekta je z razporeditvijo notranjih prostorov  in oblikovanjem vhodnih območij (tudi glede na manjko kvalitetno oblikovanega odprtega prostora) zasnovan tako, da zvišuje delež in kvaliteto urbanotvornega odprtega prostora s strukturiranjem in razporeditvijo novih javnih odprtih površin.

Z izgradnjo novega objekta v velikosti dobrih 3.400 m2 se bodo zagotovili lokacijsko enoviti in funkcionalno – tehnološko ustreznejši pogoji tako za delo zaposlenih kot tudi za obravnavo pacientov. V Zdravstveni postaji Magdalena se bodo izvajale storitve splošnega zdravstvenega varstva, otroškega zdravstvenega varstva, varstva žensk in laboratorija, ki sodijo pod okrilje osnovnega zdravstvenega varstva ter specialistične ambulante. V objekt bo v pritličju  umeščena lekarna. V kleti objekta bo prostora za 30 parkirnih mest, ki bodo na razpolago obiskovalcem. Predvidena je steklena fasadna stena s prilagojenim rastrom in integriranim stavbnim pohištvom, ki je sistemska rešitev s trajno rabo in energetsko učinkovitim konceptom. Vertikalne lamele bodo sestavni del elementne fasadne. Integrirana okna s parapetno členitvijo pa bodo  omogočalo naravno prezračevaje vseh prostorov ter enostavno vzdrževanje in čiščenje. V pritličje objekta je umeščena tudi lekarna.

Predviden čas gradnje je eno leto, sledi montaža opreme in pridobitvi uporabnega dovoljenja ter naposled pričetek uporabe objekta.

Vrednost celotnega projekta v EUR

12.523.847,41

Lastna sredstva MOM v EUR

7.493.320,21

Predvidena vrednost sofinanciranja Ministrstva za zdravje v EUR

2.562.562,80

Predvidena vrednost sofinanciranja opreme s strani Ministrstva za zdravje v EUR

366.080,40

Predvidena vrednost sofinanciranja Zdravstvenega doma Adolfa Drolca v EUR

816.398,96

Predvidena vrednost sofinanciranja ostalih občin soustanoviteljic ZD Adolfa Drolca v EUR

882.947,66

Predvidena vrednost sofinanciranja Lekarn Maribor v EUR

402.537,38

Izgradnja nove zdravstvene postaje Magdalena v Mariboru

Financerji projekta

Projekt financira Mestna občina Maribor s sofinancerji –  Zdravstvenim domom Adolfa Drolca in vsemi občinami soustanoviteljicami ter Lekarnami Maribor. Sofinanciranje se izvaja tudi s strani Ministrstva za zdravje.

Lekarne Maribor 1
ZD Adolfa Drolca
ministrstvo za zdravje

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano