TRIBUTE – inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE

inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE

Opis projekta

V projektu Tribute oz. inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE sodeluje 9 partnerjev iz 7 držav. Glavni cilj projekta TRIBUTE je izboljšanje mestnega prometa, ki se sooča z izzivi, ki jih postavljajo socialni gospodarski subjekti ter predvsem demografske spremembe. Cilj projekta je izkoristiti revolucijo elektro-mobilnosti in ustvariti ter preizkusiti Integrirane inovativne pilotne akcije in orodja za trajnostne rešitve mobilnosti.

TRIBUTE bo v okviru živih laboratorijev testiral rešitve in vključeval zainteresirane strani oz. deležnike. Rezultati se bodo pretvorili v akcijski načrt za inovativno in trajnostno mobilnost v mestih in skupno strategijo na regionalnem nivoju (Jadransko-jonska regija).

Načrtujejo se pilotne akcije. Maribor se bo v projektu osredotočil na optimalne izboljšave za počasno mobilnost in razvoj zelenih varnih kolesarskih poti oz. mreže poti, primernih tudi za ranljive skupine, kot so starejši in otroci, v navezavi s peš conami za povečanje trajnostne mobilnosti in za spodbujanje rabe e-vozil in dostopnosti za starejše. Na pilotni lokaciji je predvidena uporaba zelenih rešitev v VR okolju, urejeno bo testiranje eksperimentalnih ureditev in električnih vozil na terenu ter pripravljene delavnice v okviru živih laboratorijev (ozaveščanje in promocija).

Vrednost celotnega projekta v EUR

3.269.400,00

Vrednost projekta za MOM v EUR

510.000,00

Stopnja sofinanciranja za MOM

85%

Program sofinanciranja

inTegRated and Innovative actions for sustainaBle Urban mobiliTy upgradE

Financerji projekta

Projekt TRIBUTE sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Jadransko-jonski program v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.

SULPITER – Sustainable Urban Logistic PlannIng to Enhance Regional freight transport

Partnerji projekta

Maribor je skupaj s ključnimi partnerji iz regije ter povezovanjem in sodelovanjem z našim največjim mestom uspešno prijavil in pridobil projekt Tribute. Vodilni partner projekta Tribute je Politecnico Milano, partnerji v EU so mesta Milano, Ljubljana, Maribor, Zagreb in Patras. IPA partnerji, ki niso iz EU so mesta Novi Sad – City Administration for Traffic and Roads, Sarajevo in Podgorica.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano