MELINDA – Mobility Ecosystem for Low-carbon and INnovative moDal shift in the Alps

MELINDA – Mobility Ecosystem for Low-carbon and INnovative moDal shift in the Alps

Opis projekta

Mestna občina Maribor je skupaj s projektnim partnerjem Univerzo v Mariboru, Fakulteto za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, sodelovala na evropskem projektu MELINDA (Mobilnost v mestih Alpskega prostora za zniževanje ogljičnega odtisa in inovativni ukrepi za izboljšanje deleža izbora trajnostnih sredstev mobilnosti) (ASP596) , sofinanciranem v okviru transnacionalnega programa Interreg Območje Alp.

Osrednji cilj projekta je bil izboljšati zavedanje o možnostih spreminjanja načina prevozov (modal split) in s tem povezanega zmanjšanja ogljičnega odtisa v urbanih okoljih. To je moč dosegati tudi z učinkovitim upravljanjem podatkov o trajnostni mobilnosti  in povečanjem zavedanja potencialnih uporabnikov o teh podatkih.

Ključne aktivnosti v pilotnem projektu Maribora so obsegale prepoznavanje obstoječega vzorca mobilnosti v mestu Maribor (s pomočjo spletne ankete med zaposlenimi v večjih javnih podjetjih v mestu – preko 800 odgovorov) ter vsebinsko nadgradnjo obstoječe prostorsko podatkovne platforme MOM s podatki in informacijami o stanju trajnostne mobilnosti v mestu Maribor.

Portal mobilnost.maribor.si predstavlja stično točko, kjer se zbirajo odprti podatki o trajnostni mobilnosti v mestu Maribor in hkrati omogoča:

 • hiter dostop do vseh podatkov in informacij v povezavi s trenutnim, preteklim in prihodnjim stanjem povpraševanja in ponudbe na področju trajnostne mobilnosti v mestu Maribor;
 • preprost prenos podatkov z namenom nadaljnjega raziskovanja, analiziranja in ponovne uporabe podatkov (t.i. odprti podatki – kar predstavlja informacije, evidence in zbirke, ki nastajajo pri delu Mestne občine Maribor in ostalih organizacij v njeni lasti ter so prosto in brezplačno dostopni);
 • strukturiran pregled razpoložljivosti podatkov o ponudbi in povpraševanju po mobilnosti (za nosilce odločanja, občane, raziskovalce).

Med izvajanjem pilotnih aktivnosti so partnerji prišli do ugotovitve, da je mnogo podatkov o ponudbi in povpraševanju po storitvah trajnostne mobilnosti na voljo, so pa razpršeni, dostop do njih je otežen. Prav zaradi tega je bil osnovni namen pilotskega projekta ključne podatke in informacije zbrati in jih objaviti na enem mestu.

Vrednost celotnega projekta v EUR

1.832.554,94

Vrednost projekta za MOM v EUR

127.625,00

Stopnja financiranja

85%

Program sofinanciranja

MELINDA – Mobility Ecosystem for Low-carbon and INnovative moDal shift in the Alps

Financerji projekta

Projekt MELINDA je bil sofinanciran s strani Evropske unije, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa sodelovanja Interreg Območje Alp v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor je znašal 15%.

MELINDA – Mobility Ecosystem for Low-carbon and INnovative moDal shift in the Alps

Dodatne informacije o projektu

MELINDA – Mobility Ecosystem for Low-carbon and INnovative moDal shift in the Alps

Partnerji projekta

Partnerji projekta so prihajali iz 6 evropskih držav: Avstrije, Francije, Italije, Nemčije, Slovenije in Švice.

Vodilni partner je bila organizacija Insiel spa (Italija), ostali partnerji so bili: e-Zavod (Slovenija), Mestna občina Maribor (Slovenija), Univerza v Mariboru (Slovenija), B.A.U.M. Consult GmbH München (Nemčija), Auvergne Rhône-Alpes Energy Environment Agency (Francija), Lucerne University of Applied Sciences and Arts (Švica), Vorarlberg University of Applied Sciences (Avstrija), University of Milano-Bicocca (Italija), AustriaTech Ltd. – Federal Agency for Technological Measures (Avstrija), Municipality of Pordenone (Italija), Energy Agency Ebersberg-München GmbH (Nemčija).

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

 

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano