HOPE – Horizontal Policies and Practices for Inclusive Societies in Europe

HOPE – Horizontal Policies and Practices for Inclusive Societies in Europe

Opis projekta

V novih prednostnih nalogah Evropske komisije za obdobje 2019-2024 je kot eden glavnih ciljev naveden prehod na bolj trajnostno in podjetniško gospodarstvo v okviru evropskega zelenega dogovora. Spodbujanje socialnih inovacij na lokalni, regionalni in medregionalni ravni bo ključnega pomena za podporo zelenemu prehodu ter spodbujanje kohezije in vključenosti.

Po tej poti je HOPE ali “Horizontalne politike in prakse za vključujoče družbe v Evropi” nov mednarodni projekt, ki ga financira program Evropske komisije COSME in je razvil horizontalne politike za podporo socialnemu gospodarstvu na lokalni in regionalni ravni.

Projekt je trajal 12 mesecev, z začetkom 1. februarja 2021 in zaključkom 31. januarja 2022.

Tri partnerska mesta (Seinäjoki, Derry in Maribor) so razvijala horizontalne politike za vključujoče družbe, ki z večstrokovnim in večsektorskim sodelovanjem povečujejo blaginjo posameznikov ter spodbujajo zaposlovanje in podjetništvo.

Koncept temelji na mrežnem upravljanju, ki ga lahko označimo kot skupek oseb ali institucij, vključenih v politični dialog, ki niso odgovorne državi, sodelujejo v okolju, ki je odprto in zaupanja vredno, kar omogoča prost pretok mnenj in informacij znotraj drugih mrež in do njih. Na ta način je partnerstvo HOPE posebej usmerjeno v politični problem.

Vrednost celotnega projekta v EUR

136.710,24

Vrednost projekta za MOM v EUR

36.090,10

Program sofinanciranja

HOPE – Horizontal Policies and Practices for Inclusive Societies in Europe

Financerji projekta

Cilj programa COSME je malim in srednje velikim podjetjem (MSP) olajšati dostop do financiranja v vseh fazah njihovega življenjskega cikla – pri ustanavljanju, širitvi ali prenosu podjetja. Zaradi podpore EU imajo podjetja lažji dostop do jamstev, posojil in lastniškega kapitala. Finančni instrumenti EU se posredujejo prek lokalnih finančnih institucij v državah EU.

HOPE – Horizontal Policies and Practices for Inclusive Societies in Europe

Partnerji projekta

Partnerstvo, ki je vodilo mesto Seinäjoki na Finskem, sestavljajo pa ga štirje partnerji:

 • Mesto Maribor (Slovenija)
 • Derry City and Strabane District (Severna Irska)
 • ERNACT (mreža na ravni EU)
pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano