Focus IN CD – Innovative patient centred health care services – advantages of establishing a close network in celiac disease patient health care

Focus IN CD – Innovative patient centred health care services – advantages of establishing a close network in celiac disease patient health care

Opis projekta

Zdravo in aktivno staranje sta dva izmed največjih izzivov Evropske unije. Pri zagotavljanju pogojev igra pomembno vlogo sistem javnega zdravstva, ki je inovacijsko podhranjen. S pomočjo učinkovitega odkrivanja in spremljanja kroničnih bolezni, se lahko izognemo kasnejšim komplikacijam in prispevamo k izboljšanju splošnega zdravja populacije.

Po uspešno zaključenem evropskem projektu »LQ – CELIAC«, ki ga je Mestna občina Maribor izvajala skupaj z Univerzitetnim kliničnim centrom Maribor in Slovenskim društvom za celiakijo ter madžarskimi partnerji v sklopu Operativnega programa Slovenija – Madžarska 2007-2013, pomeni projekt FOCUS IN CD projekt (Interreg CE 111) nadgradnjo izjemno uspešnega sodelovanja na področju obravnave problematike celiakije. Celiakija je doživljenjska sistemska bolezen, ki prizadene do 3% ljudi in zahteva strogo brezglutensko dieto. Še vedno je neodkritih okoli 80% bolnikov, povprečno pa od prvih simptomov do odkritja bolezni traja 10 let.

Projekt FOCUS IN CD obravnava izziv večjega izkoriščanja inovacijskega potenciala v javnem sektorju, vključevanja socialnih inovacij v zdravstveni sistem, s ciljem približevanja pacientu, vzpostavitvijo celostne obravnave in zagotavljanja zdravega in aktivnega staranja populacije. V projektu smo pripravili analizo trenutnega stanja v Centralni Evropi, razvili sistem e-izobraževanj in orodij za zdravstvene delavce in paciente, pilotno testirali 10 novih storitev in na podlagi rezultatov pripravili celostni model obravnave pacienta s celiakijo, ki je lahko prenosljiv tudi v druga okolja in na druge kronične bolezni. Če želimo v CE uresničiti cilje in zagotoviti vzdržnost zdravstvenih sistemov, moramo veliko pozornosti nameniti zgodnji preventivi kroničnih bolezni, saj ima le ta velik vpliv na kvaliteto življenja kroničnih bolnikov in posledično na splošno blaginjo prebivalstva. Izjemno pomembni temi sta izobraževanje in učinkovit self-management (opolnomočenje) bolnikov. S številnimi aktivnostmi smo povečali ozaveščenost širše javnosti o bolezni in izboljšali znanje bolnikov ter zdravstvenih delavcev.

Vrednost celotnega projekta v EUR

1.885.418,99

Vrednost projekta za MOM v EUR

173.570,00

Stopnja sofinanciranja za MOM

85%

Focus IN CD – Innovative patient centred health care services – advantages of establishing a close network in celiac disease patient health care

Financerji projekta

Projekt je sofinancirala Evropska Unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Central Europe v višini 85%, lastni delež v višini 15% je prispevala Mestna občina Maribor.

Focus IN CD – Innovative patient centred health care services – advantages of establishing a close network in celiac disease patient health care

Partnerji projekta

V projektu Focus IN CD so svoje moči združili partnerji iz Centralne Evrope, priznani evropski centri, ki se ukvarjajo s celiakijo, bolnišnice, raziskovalne institucije in univerze. Pomembno vlogo v projektu so imela združenja bolnikov s celiakijo, ki le-tem nudijo podporo po postavitvi diagnoze in lokalna skupnost, ki je s svojimi izkušnjami in znanjem prevzela vlogo vodilnega partnerja. V projektu so sodelovali: Mestna občina Maribor (Slovenija) kot vodilni partner in partnerji Univerzitetni klinični center Maribor (Slovenija), E-Zavod (Slovenija), University hospital center Rijeka (Hrvaška), University of Trieste (Italija), Association of celiac patients Primorsko – goranska County (Hrvaška), Institute for Maternal and Child health IRCCS “Burlo Garofolo” (Italija), Ludwig-Maximilian‘s-University medical center (Nemčija), Hungarian celiac society (Madžarska), Heim Pal Children’s hospital (Madžarska), Child health foundation (Nemčija) in Primorje – Gorski Kotar County (Hrvaška).

LMU KLINIKUM logotip
UKC Maribor logotip
pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano