Energetska prenova 24 javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor

Energetska prenova 24 javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor

Opis projekta

V aprilu 2018 je bil izdelan investicijski program – IP, Energetska sanacija javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor in možnost financiranja le-teh preko doseženih prihrankov po modelu energetskega pogodbeništva, kjer se je pojasnilo namene in cilje investicije, analiziralo obstoječe stanje, raziskalo razvojne in tržne možnosti ter vrednostno in finančno ocenilo celoten projekt.

6.7.2018 je bil na spletni strani Mestne občine Maribor objavljen javni razpis za ”Podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Mestne občine Maribor”, ki se je zaključil 24.10.2018, ko se je oddala odločitev o izbiri izvajalca oz. zasebnega partnerja. Koncesijska pogodba med zasebnim partnerjem koncesionarjem in Mestno občino Maribor- koncedentom, je bila podpisana 29.10.2018 z veljavnostjo 15 let, kolikor traja upravljanje zasebnega partnerja.
Projekt je bil sofinanciran tudi s strani Kohezijskega sklada, kjer je bila v aprilu 2019 podpisana pogodba o sofinanciranju operacije Energetsko pogodbeništvo na objektih Mestne občine Maribor.

Investicija je zaključena, koncesija pa se je podelila za obdobje 15 let.

Maja 2019 so se začela izvajati dela na 24 objektih, ki so bili vključeni v energetsko obnovo in dokončno predani uporabnikom 30.10.2019.

Mestna občina Maribor je v sklopu javno-zasebnega partnerstva po modelu energetskega pogodbeništva celovito energetsko obnovila 14 javnih objektov in zanje pridobila nepovratna sredstva kohezije. Celovita energetska prenova objekta je obsegala prenovo celotnega ovoja stavbe, strojnih in elektro energetskih sistemov v objektu ter izvedbo drugih ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti.
V le-to so bili vključeni objekti: Upravna stavba Mestne občine Maribor (MČ Center), OŠ bratov Polančičev Maribor (MČ Ivan Cankar), OŠ Leona Štuklja Maribor (MČ Nova vas), OŠ Ludvika Pliberška Maribor (MČ Radvanje), OŠ Martina Konšaka Maribor (MČ Tezno), OŠ Maksa Durjave Maribor (MČ Magdalena), OŠ Slave Klavore Maribor (MČ Tezno), OŠ Franca Rozmana Staneta Maribor (MČ Ivan Cankar), OŠ Malečnik (KS Malečnik Ruperče), OŠ Prežihovega Voranca Maribor (MČ Koroška vrata), OŠ Draga Kobala Maribor (MČ Pobrežje) , OŠ Rada Robiča Limbuš (KS Limbuš), Vrtec Tezno Maribor, PE Pedenjped (MČ Tezno), Vrtec Pobrežje Maribor, PE Grinič (MČ Pobrežje).

Za celovito energetsko prenovo objektov je 50,1% sredstev prispeval zasebni partner, 40% sredstev je bilo pridobljenih v okviru kohezijskih sredstev, 9,9% sredstev je prispevala Mestna občina Maribor.

Poleg celovite energetske prenove javnih objektov je Mestna občina Maribor znotraj javno-zasebnega partnerstva delno prenovila še 10 objektov.


Delna energetska prenova je zajemala posodobitev tehnoloških ukrepov za energetsko varčnost objekta in je vključevala objekte: Vrtec Borisa Pečeta Maribor, PE Bresternica (KS Bresternica Gaj), Vrtec Studenci Maribor, PE Iztokova (MČ Studenci), Vrtec Studenci Maribor, PE Limbuš (KS Limbuš), Vrtec Pobrežje Maribor, PE Ob gozdu (MČ Pobrežje), Vrtec Pobrežje Maribor, PE Brezje (MČ Brezje –Dogoše-Zrkovci), Vrtec Pobrežje Maribor, PE Mojca (MČ Pobrežje), Vrtec Otona Župančiča Maribor, PE Mehurčki (MČ Nova vas), Vrtec Jadvige Golež Maribor, PE Ob gozdu (MČ Tabor), Ledna dvorana (MČ Tabor), Dvorana Tabor (MČ Tabor).


Za delno energetsko prenovo objektov je 50,1% sredstev prispeval zasebni partner, 49,9% sredstev pa je bilo namenjenih s strani Mestne občine Maribor.

Vrednost celotnega projekta v EUR

9.748.783,56

Lastna sredstva MOM v EUR

1.046.758,09

Vrednost sofinanciranja v EUR (Evropski kohezijski sklad)

3.800.477,35

Vrednost sofinanciranja s strani koncesionarja v EUR

4.901.548,12

Energetska prenova 24 javnih objektov v lasti Mestne občine Maribor

Financerji projekta

Projekt je bil sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada, sredstev zasebnega partnerja koncesionarja in lastnih sredstev Mestne občine Maribor.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano