Dravska kolesarska pot: Adamičevo naselje – dvoetažni most – 1. etapa

Dravska kolesarska pot: Adamičevo naselje – dvoetažni most – 1. etapa

Opis projekta

Projekt izgradnje 1. etape Dravske kolesarske poti se je pričel v letu 2019 s pripravo dokumentacije za identifikacijo projekta in prijavo na I. fazo razpisa javnega Povabila k predložitvi vlog v okviru Prednostne naložbe 4.4. (Specifični cilj 1: »razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«) v okviru EU mehanizma Celostnih teritorialnih naložb. V letu 2020 in 2021 je potekalo projektiranje, priprava projektne dokumentacije in priprava prijave projekta na II. fazo istoimenskega javnega Povabila. Projekt je bil uspešno potrjen za sofinanciranje februarja 2022. Izgradnja 1. etape Dravske kolesarske poti je predvidena do konca leta 2023.

Namen projekta je ureditev kolesarskih površin in površin za pešce v okviru nadaljevanja izboljševanja trajnostne mobilnosti za prebivalce in obiskovalce mesta Maribor. Z izvedbo projekta Mestna občina Maribor sledi ciljem sprejetih strateških dokumentov (predvsem Celostne prometne strategije in Trajnostne urbane strategije). Ureditev dvosmerne kolesarske povezave (skupaj s spremljajočo infrastrukturo) na odseku Adamičevo naselje – dvoetažni most – 1. etapa je del Dravske kolesarske poti, ki ustreza standardom, ki veljajo za daljinske kolesarke poti. Dravska kolesarska pot nosi mednarodno oznako R1 in je del mednarodne kolesarske povezave med štirimi državami: Italijo, Avstrijo, Slovenijo in Hrvaško.

1. etapa Dravske kolesarske poti v Mariboru, ki je predmet projekta, predstavlja logično celoto z izhodiščem in ciljem, ki neprekinjeno povezuje različna območja mesta Maribor. Traso se bo namreč dalo prekolesariti preko nove brvi Lent-Tabor in potem navezava pri dvoetažnem mostu na Pobrežju.

Izvedba se prične z navezavo na pododsek 6, oz. brv čez Dravo med Lentom in Taborom, ki se gradi v okviru ločenega projekta. Skupna dolžina 1. etape (pododsek 7 do vključno pododsek 10) Dravske kolesarske poti med Adamičevim naseljem in dvoetažnim mostom, znaša 1,1 kilometra. Po trasi so predvidene urejene površine za kolesarje in pešce, pitniki za vodo, počivališče, zelena stena, ipd. Na trasi je predvidena tudi izvedba opornih in podpornih konstrukcij.

Stopnja sofinanciranja

85%

Program sofinanciranja

Dravska kolesarska pot: Adamičevo naselje – dvoetažni most – 1. etapa

Financerji projekta

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Mestna občina Maribor prispeva lastni delež pri sofinanciranju projekta.

Projekt Dravska kolesarska pot: Adamičevo naselje – dvoetažni most – 1. etapa je bil prijavljen na razpis mehanizma Celovitih teritorialnih naložb v dveh fazah, in sicer na osnovi Povabila k predložitvi vlog v okviru Prednostne naložbe 4.4. (Specifični cilj 1: »razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«), ki ga je objavilo Združenje Mestnih občin Slovenije. Posredniški organ operacije je Ministrstvo za Infrastrukturo, organ upravljanja pa Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (nekdaj Služba vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko).

mINISTRSTVO ZA INFRASTURKTURO
svrk
pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano