Doživetja Bolfenk

Doživetja Bolfenk

Naziv projekta: Doživetja Bolfenk

Opis projekta

Mariborsko Pohorje, skrajni severno vzhodni del Pohorja, je dobilo ime po drugem največjem mestu v Sloveniji.

Dnevno se sprehodi od vznožja Pohorja v Radvanju do vrha Pohorja (Bellevue, Bolfenk, Razglednik) veliko število ljudi. Obiskovalci so različne interesne skupine: sprehajalci, rekreativci, planinci, kolesarji …, posamezniki, družine, mladostniki, otroci, … Dostop omogoča tudi prevoz z gondolo na Bellevue (Pohorska vzpenjača je v letu 2019 prepeljala 313.833 oseb). Okrevanje turizma po Covidu.19 zahteva še dodatna prizadevanja za izboljšanje turistične ponudbe za privabljanje investitorjev v vlaganje v turistično gospodarstvo na Pohorju. Investicije v nadgradnjo hotelov in drugih kapacitet na Mariborskem Pohorju potrebujejo atraktivno turistično ponudbo, ki je mogoča le s celovitim vsebinskih pristopom, ureditvijo in vzpostavitvijo interpretativnih in izkustvenih vsebin, ki bodo obiskovalcem/turistom vseh starosti pa tudi invalidom skozi doživetja in igro omogočile nova spoznanja in z obiskom nagradila tiste, ki jih zanima narava in kulturna dediščina območja ter lepi razgledi.

Glede na pomembnost območja smo se v okviru projekta »Doživetja Bolfenk« odločili, da skozi pripravo programske naloge – elaborat celovite ureditve prostora od spodnje postaje vzpenjače do trikotne jase in koče Luka, do Bellevuja in Bolfenka, pa vse do Razglednika in mariborskega dela Rozkine gozdne učne poti -preučimo možnosti celostne ureditve Mariborskega Pohorja, ki zajema pregled dejanskega stanja destinacije Mariborsko Pohorje, conacijo destinacije Mariborsko Pohorje na območja ter potencialne aktivnosti na Mariborskem Pohorju.

S programsko nalogo bo območje dobilo nove in nadgrajene obstoječe vsebine, predvsem pa celostno podobo in razlog za obisk v vseh letnih časih. Programska naloga z identifikacijo vsebin in conacijo aktivnosti bo osnova za pripravo arhitekturnih rešitev in investicijskih projektov za celovito ureditev turističnega območja z ustrezno komunalno in turistično infrastrukturo. Z oblikovanjem edukativnega programa bo pripravljeno gradivo in izvedena usposabljanja za izvajalce vsebin (vodnike, turistične delavnice) ter e-brošura s ciljem ozaveščanja o pomenu narave in kulturne dediščine območja in njegovih raznoterih vsebin (otroke, družine in širšo javnost).

Aktivnosti projekta predvidevajo tudi delno implementacijo programske naloge z izvedbo postavitev nekaterih izkustvenih, edukativnih in doživljajskih točk v naravi na območju Bolfenka: postavitev razpršenega izkustvenega in doživljajskega območja »Igrarije Bellevue-Bolfenk« z Alpinetumom, energetsko točko, foto točko in igralnimi elementi ter razgledišče »Nad Lukejem« ter že zgoraj omenjen program edukacije in ozaveščanja o vsebinah Mariborskega Pohorja.

Cilji operacije:

 • Identifikacija vsebin (naravnih, kulturnih, edukativnih, športnih, …) na Mariborskem Pohorju.
 • Izvedba postavitve razpršenega izkustvenega in doživljajskega območja »Igrarije Bolfenk« in razgledišča »Nad Lukejem«.
 • Oblikovanje programa edukacije in ozaveščanja o vsebinah Mariborskega Pohorja.
 • Oblikovanje modela programa vodenih doživetij za tri ciljne skupine.

Aktivnosti operacije:

 • Analiza stanja in priprava elaborata programske naloge celostne ureditve Mariborskega Pohorja.
 • Priprava programa edukacije in ozaveščanja o vsebinah Mariborskega Pohorja z e-brošuro in oblikovanim modelom programa vodenih doživetij za tri ciljne skupine.
 • Implementacije programske naloge z izvedbo postavitev infrastrukturnih elementov v naravi na petih mikrolokacijah za razpršeni izkustveno doživljajski poligon Igrarije Bellevue-Bolfenk in razgledišče »Nad Lukejem«.

Rezultati operacije:

 • Izgrajen celovit pristop do vsebinskega urejanja in upravljanja s turističnim območjem skozi elaborat programske naloge celostne ureditve Mariborskega Pohorja.
 • Pripravljen program edukacije z izdelano e-brošuro za izvajalce vsebin in za ozaveščanje obiskovalcev (predvsem mladih) o možnostih doživljanja različnih vsebin Mariborskega Pohorja.
 • Izdelan model programa vodenih doživetij za tri ciljne skupine.
 • Vzpostavljene edukativne, izkustvene in doživljajske točke z atraktivnimi infrastrukturnimi elementi in urbano opremo opremljeno z informacijskimi tablami in zemljevidi: alpinetum, energetska točka, foto točka Bolfenk, lesena igrala Bellevue in razgledišče »Nad Lukejem«.

Z omenjenimi aktivnostmi bomo pričeli na Pohorju graditi uspešno zgodbo, ki bo zanimiva tako za turiste omenjenega območja kakor tudi za lokalno prebivalstvo, ki svoj »hrib« obiskuje vsakodnevno.

Vrednost celotnega projekta v EUR

78.315,00

Vrednost projekta za MOM v EUR

Stopnja sofinanciranja za MOM

85%

Doživetja Bolfenk

Financerji projekta

MKGP, sklad EKSRP (do 85 % upravičenih stroškov).

Doživetja Bolfenk

Partnerji projekta

Vodilni partner: Mestna občina Maribor.

Projektno partnerstvo: Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor, Hortikulturno društvo Maribor in Turistična agencija Pohorje turizem.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano