Dograditev in rekonstrukcija Vrtca Pobrežje, enote Brezje

Dograditev in rekonstrukcija Vrtca Pobrežje, enote Brezje

Opis projekta

Projekt dograditve in rekonstrukcije Vrtca Pobrežje, enote Brezje se je pričel v novembru 2020, ko se je začela pripravljati projektna dokumentacija. V aprilu 2021 smo pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje in po uspešno zaključenem javnem naročilu smo 29.11.2021 pričeli z deli na gradbišču. Zaključek projekta je bil predviden 28.5.2022, vendar pa je v maju 2022 je prišlo do nesreče, ko je rekonstruiran del obstoječega vrtca zajel požar. Le-ta je bil tako obsežen, da je bilo pogoreli del vrtca potrebno porušiti, kar smo izvedli v mesecu juliju 2022. Meseca septembra smo, kot smo načrtovali,  vzpostavili dozidan del v uporabo, z novim šolskim letom že delujeta dva oddelka. Sočasno potekajo vse aktivnosti za rekonstrukcijo pogorelega dela, v teku je javno naročilo za izvedbo GOI del za rekonstrukcije pogorelega dela. Do konca leta načrtujemo začetek gradbenih del ter dokončanje v letu 2023.

Namen projekta je razširiti javno vzgojno izobraževalno infrastrukturo, ki bo nudila večjo možnost za vpis otrok v javni vrtec, kakor tudi zagotoviti enake možnosti in socialno vključenost otrok.

Z dograditvijo prostorov nizkoenergijskega vrtca in delno rekonstrukcijo obstoječih prostorov vrtca bo Mestna občina Maribor zagotovila ustrezne prostorske pogoje za predšolske otroke, kar bo pripomoglo k učinkovitejšemu izvajanju programov vzgoje in izobraževanja.

Projekt dograditve in rekonstrukcije Vrtca Pobrežje, enote Brezje obsega nabavo opreme in dograditev dveh oddelkov, skupnih ter ostalih spremljajočih prostorov, ki jih ta enota sedaj nima. Prav tako se bo v obstoječem delu enote obnovila razdelilna kuhinja in delno tudi obstoječe igralnice. Po zaključenih delih bo vrtčevska enota Brezje postala štiri oddelčna enota, ki bo imela 3 oddelke 2. starostnega obdobja in 1 oddelek 1. starostnega obdobja, oziroma bo lahko zagotovila mesto za največ 88 otrok.

Navedena vrednost projekta je vrednost, ki je bila dosežena na podlagi izvedbe javnega naročila za gradnjo.

Celotna vrednost projekta (dozidava) v EUR

910.930,19

Lastna sredstva MOM v EUR

910.930,19

Dograditev in rekonstrukcija Vrtca Pobrežje, enote Brezje

Financerji projekta

Projekt v celoti financira Mestna občina Maribor.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano