Dograditev in rekonstrukcija Vrtca Pobrežje, enote Brezje

Dograditev in rekonstrukcija Vrtca Pobrežje, enote Brezje

Opis projekta

Projekt dograditve in rekonstrukcije Vrtca Pobrežje, enote Brezje se je pričel v novembru 2020, ko se je začela pripravljati projektna dokumentacija. V aprilu 2021 smo pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje in po uspešno zaključenem javnem naročilu smo 29.11.2021 pričeli z deli na gradbišču. Zaključek projekta je predviden 28.5.2022.

Namen projekta je razširiti javno vzgojno izobraževalno infrastrukturo, ki bo nudila večjo možnost za vpis otrok v javni vrtec, kakor tudi zagotoviti enake možnosti in socialno vključenost otrok.

Z dograditvijo prostorov nizkoenergijskega vrtca in delno rekonstrukcijo obstoječih prostorov vrtca bo Mestna občina Maribor zagotovila ustrezne prostorske pogoje za predšolske otroke, kar bo pripomoglo k učinkovitejšemu izvajanju programov vzgoje in izobraževanja.

Projekt dograditve in rekonstrukcije Vrtca Pobrežje, enote Brezje obsega nabavo opreme in dograditev dveh oddelkov, skupnih ter ostalih spremljajočih prostorov, ki jih ta enota sedaj nima. Prav tako se bo v obstoječem delu enote obnovila razdelilna kuhinja in delno tudi obstoječe igralnice. Po zaključenih delih bo vrtčevska enota Brezje postala štiri oddelčna enota, ki bo imela 3 oddelke 2. starostnega obdobja in 1 oddelek 1. starostnega obdobja, oziroma bo lahko zagotovila mesto za največ 88 otrok.

Navedena vrednost projekta je vrednost, ki je bila dosežena na podlagi izvedbe javnega naročila za gradnjo.

Vrednost celotnega projekta v EUR

1.050.785,15

Lastna sredstva MOM v EUR

1.050.785,15

Dograditev in rekonstrukcija Vrtca Pobrežje, enote Brezje

Financerji projekta

Projekt v celoti financira Mestna občina Maribor.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano