Dograditev in rekonstrukcija Vrtca Pobrežje, enote Brezje

Dograditev in rekonstrukcija Vrtca Pobrežje, enote Brezje

Opis projekta

Projekt dograditve in rekonstrukcije Vrtca Pobrežje, enote Brezje se je pričel v novembru 2020, ko se je začela pripravljati projektna dokumentacija. V aprilu 2021 smo pridobili pravnomočno gradbeno dovoljenje in po uspešno zaključenem javnem naročilu smo 29.11.2021 pričeli z deli na gradbišču. Zaključek projekta je bil predviden 28.5.2022, vendar pa je v maju 2022 je prišlo do nesreče, ko je rekonstruiran del obstoječega vrtca zajel požar. Le-ta je bil tako obsežen, da je bilo pogoreli del vrtca potrebno porušiti, kar smo izvedli v mesecu juliju 2022. Meseca septembra smo, kot smo načrtovali,  vzpostavili dozidan del v uporabo, tako sta s šolskim letom 2022/2023 v novem objektu pričela delovati dva oddelka. V začetku leta 2023 smo pričeli z GOI deli za rekonstrukcijo pogorelega dela in jih zaključili junija 2023. Tako je v novem šolskem letu 2023/2024 vrtec Brezje postal štirioddelčna enota vrtca Pobrežje in je že sprejel otroke v vse oddelke.

S tem projektom se je razširila javno vzgojna izobraževalna infrastruktura, ki nudi večjo možnost za vpis otrok v javni vrtec, kakor tudi zagotovi enake možnosti in socialno vključenost otrok.

Projekt dograditve in rekonstrukcije Vrtca Pobrežje, enote Brezje obsega nabavo opreme in dograditev dveh oddelkov ter popolno rekonstrukcijo preostalih dveh in razdelilne kuhinje, skupnih ter ostalih spremljajočih prostorov, ki jih ta enota sedaj ni imela. Tako je vrtčevska enota Brezje postala štiri oddelčna enota vrtca Pobrežje, ki bo lahko zagotovila mesto za največ 88 otrok.

Navedena vrednost je vrednost celotne investicije tako dograditve, kot rekonstrukcije po požaru.

Celotna vrednost projekta (dozidava) v EUR

1.430.432,86

Lastna sredstva MOM v EUR

1.430.432,86

Dograditev in rekonstrukcija Vrtca Pobrežje, enote Brezje

Financerji projekta

Projekt v celoti financira Mestna občina Maribor.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano