Cesta v Coni Pobrežje (razširitev EPC)

Cesta v Coni Pobrežje (razširitev EPC)

Opis projekta

Investicijski program za novogradnjo ceste v Poslovni coni Pobrežje (v nadaljnjem besedilu PC
Pobrežje ali Cona Pobrežje) je pripravljen za gradnjo dovozne ceste v Coni Pobrežje v skladu s
predpisano metodologijo za pripravo investicijskih projektov in v skladu s smernicami za pripravo
vlog za pridobitev sofinanciranja gradnje ekonomsko poslovne infrastrukture v okviru mehanizma
Dogovor za razvoj regij (DRR).

Projekt je bil prijavljen v DRR na podlagi grobe ocene stroškov (osnutek IZP) 30. maja 2019.

Izgradnja načrtovane dovozne ceste v skladu z zahtevami iz OPPN:

Obseg del:

 • izgradnja dvosmerne dvopasovne dovozne ceste v Coni Pobrežje z odcepom do glavnega vhoda v Cono Pobrežje v skupni dolžini 267 m, z voznima pasovoma širine 6 m (2 x 3,00 m) in razširitvijo voznega pasu na odcepu (3,15 m), površinami za pešce vzdolž celotne ceste in kolesarske steze v dolžini 50,90 m;
 • armirana brežina (dolžina 94,20 m, povprečna višina 6 m) in armiranobetonska podporna zidova (dolžina 45,00 m, povprečna višina 3,5 m), po kateri poteka cesta;
 • armiranobetonski parapetni zid ob cesti LG 243 280, na mestu, kamor se priključuje dovozna cesta, v skupni dolžini 130,10 m, s povprečno višino 6,0 m;
 • jeklena varnostna ograja vzdolž celotne dovozne ceste in vzdolž dela ceste LG 243 280, na mestu, kamor se priključuje dovozna cesta, v skupni dolžini 439,00 m;
 • vodovodni cevovod v dovozni cesti s priključkom na LG 243 800 v skupni dolžini 262,50 m;
 • odvodnavanje – PVC kanalizacijske cevi v skupni dolžini 346,00 m;
 • rekonstrukcija dela ceste LG 243 860 v dolžini 150,77 m, tj. razširitev ceste z dograditvijo pasu za zavijanje na levo (širine 3,0 m) na novo dovozno cesto;
 • javna razsvetljava vzdolž dovozne ceste in na rekonstruiranem delu ceste LG 243 860, tj. 17 kandelabrov z ustreznimi svetilkami.
Vrednost celotnega projekta v EUR

1.549.937,42

Vrednost projekta za MOM v EUR

898.384,42

57,70%

Stopnja sofinanciranja za MOM

42,03%

Cesta v Coni Pobrežje (razširitev EPC)

Financerji projekta

Projekt Cesta v Coni Pobrežje je bila sofinancira v višini 48% (75% kohezijskih sredstev s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in 25% kohezijskih sredstev s strani s strani Republike Slovenije) s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano