Cesta K5-K8 v Poslovno proizvodni coni Tezno (razširitev EPC)

Cesta K5-K8 v Poslovno proizvodni coni Tezno (razširitev EPC)

Opis projekta

Neposredni cilj naložbe je izgradnja načrtovanega cestnega odseka v skladu z zahtevami iz OPPN in rehabilitacija celotnega območja, ki se ureja z načrtovano cesto, tj.:

 • odstranitev nakopičenega odpadnega materiala za gradnjo ceste in usposobitev zemljišč, namenjenih poslovni dejavnosti;
 • izgradnja zbirne ceste K5–K8, 1. etapa, od km 0 + 000 do km 0 + 0240 v dolžini L = 240,00 m, ki bo zagotovila dostop do zemljišč vzdolž cestnega odseka v karejih E in F (oznake iz OPPN) s površinami za pešce in kolesarje ter zelenico v skladu z OPPN;
 • izgradnja ustrezne komunalno-energetske infrastrukture (vodovod, plinovod, fekalna in meteorna kanalizacija, kablovodi za električne vode, telekomunikacijski in CATV vodi, razsvetljava) s priključki na obstoječo infrastrukturo (Perhavčeva ulica).

Mestna občina Maribor želi z načrtovano naložbo v cestni odsek s pripadajočo komunalno-energetsko
infrastrukturo doseči naslednje splošne cilje projekta:

 • zagotoviti osnovne pogoje za aktiviranje praznih gradbenih zemljišč, ki so v njegovi lasti,
 • južno od osrednje prometne povezave v Coni, Perhavčeve ulice, s tem pridobiti nove uporabne površine za naselitev podjetij ter omogočiti širitev Cone Tezno proti jugu;
 • zagotoviti osnovne infrastrukturne pogoje za naseljevanje MSP v tem delu Cone, tj. pogoje za nakup zemljišč in gradnjo novih objektov, v katerih bodo podjetja lahko širila obseg poslovanja, povečevala prihodke na domačem in tujih trgih ter dodano vrednost;
 • prispevati k pogojem za odpiranje novih delovnih mest v mestu in regiji;
 • s tem prispevati k razvoju gospodarstva, povečevanju prihodkov na domačem in tujih trgih v regiji in širše;
 • prispevati k boljši izkoriščenosti namenskega prostora za industrijo v Coni Tezno in mestu Maribor.
Vrednost celotnega projekta v EUR

1.572.118

Vrednost projekta za MOM v EUR

260.054

16,54%

Stopnja sofinanciranja za MOM

83,46%

Cesta K5-K8 v Poslovno proizvodni coni Tezno (razširitev EPC)

Financerji projekta

Projekt Cesta K5-K8 v Poslovno proizvodni coni Tezno (razširitev EPC) je bila sofinancira v višini 83,46% (75% kohezijskih sredstev s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in 25% kohezijskih sredstev s strani s strani Republike Slovenije) s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

  Ste fizična ali pravna oseba?

  Naprej

  Prošnja za razgovor

  Sporočilo je bilo poslano