Center Rotovž Inovativni center usmerjen k promociji knjige, izobraževanja, kulture in digitalizacije

Center Rotovž Inovativni center usmerjen k promociji knjige, izobraževanja, kulture in digitalizacije

Opis projekta

S projektom Center Rotovž ustvarjamo srce mesta, nov skupni prostor, kjer se bodo prepletale različne kulturne vsebine. Oživitev Rotovškega trga bo potekal preko povezujočih se vsebin in programov Mariborske knjižnice, Umetnostne galerije Maribor in Artkina, ki bo tvoril skupni kreativni, kulturni izobraževalni medgeneracijski prostor.

Na območju nekdanje restavracije Rotovž je predviden Art kafe, ki bo ponujal oddih in okrepitev za vse obiskovalce in mimoidoče. Osrednji družabni prostori predstavljajo stične točke vseh programov. Največji del objekta, namenjen povezovanju vseh programov, je multimedijski prostor, ki se lahko preuredi v prireditveni prostor za večje število obiskovalcev. Ta se nahaja v kleti objekta in je oblikovan kot amfiteater. Druga skupna točka so manjše učilnice oz. ustvarjalnice, ki se bodo formirale v zahodnem traktu Rotovža. Na tem mestu se bodo izvajali različni izobraževalni programi s poudarkom na izobraževanju uporabnikov tretjega življenjskega obdobja. Ostali programi so smiselno razporejeni po objektu, tako da se med seboj ne motijo.

Novost noveliranega projekta je, da je na nekaj več kot 8.000 m2 veliki površini umeščenih več kulturnih vsebin – knjižnica, galerijo in Art kino. Ukinjena je tudi uporaba obstoječega objekta Pionirske knjižnice s premestitvijo le-te v sam sklop novega objekta in ukinjena je tudi  tehnična klet, ki se nadomešča v najvišjih etažah obeh novih objektov.

MO Maribor s projektom stremi k ohranjanju kulturne dediščine in ustrezni umestitvi novih delov objekta v staro mestno jedro, zato je že pri samem projektiranju tesno sodelovala z Zavodom za varstvo kulturne dediščine.

Projekt bo povezal mesto v dveh smereh: Glavni trg s Slomškovim trgom in pripravil nastavek za povezavo Gosposke ulice z Lekarniško. Na nivoju trga je v skladu z natečajnim projektom predvidena rekonstrukcija arhitekturne zasnove Rotovškega trga iz leta 1960, s prepoznavno geometrijo, ki je delo arhitekta Branka Kocmuta. Kvalitetna tlorisna geometrija zasnove smiselno povezuje heterogeno okoliško gradnjo, odstopanja pa se pojavljajo v sami materialnosti. Ta bo bolje odgovarjala novi kletni etaži in novemu programu trga, ko bo Center Rotovž zaživel.

Ocenjena vrednost projekta je na podlagi projektantske ocene iz investicijske dokumentacije 25.400.798,30 EUR.

Leta 2008 je bil izpeljan arhitekturni natečaj za celovito preureditev Rotovškega trga, ki bi enemu od najpomembnejših trgov v starem mestnem jedru vdihnil novo življenje in vsebino, ter bi s prenovo rešili prostorsko stisko Mariborske knjižnice, ki ima svoje prostore na lokaciji Rotovškega trga že dolgo časa in je primerna kulturna vsebina trga. Projekt kot takšen ni bil realiziran.

Mestna občina Maribor se je leta 2019 odločila prevetriti omenjeno rešitev ter trgu in objektu dodati različne vsebine in ga tako, iz objekta namenjenega izključno knjižnici, spremeniti v Inovativni center usmerjen k promociji knjige, izobraževanja, kulture in digitalizacije. S tem namenom je bila leta 2019 narejena programska preveritev možnosti umestitve dodatnih vsebin v objekt in sicer umestitev velikih razstavnih prostorov za potrebe Umetnostne galerije Maribor ter umestitev mestnega kina. Programska preveritev je potrdila možnost umestitve vseh treh programov, ob določenih arhitekturnih spremembah in selitvi arhiva za Mariborsko knjižnico na drugo lokacijo.

V letu 2020 je nato sledila priprava investicijske dokumentacije ter priprava projektne dokumentacije na podlagi potrjene nove programske vsebine. V letu 2021 je Mestna občina Maribor za projekt, ki se je hkrati preimenoval v Center Rotovž, inovativni center usmerjen k promociji knjige, izobraževanja, kulture in digitalizacije, pridobila pravnomočno gradbeno dovoljenje, z Ministrstvom za kulturo sklenila pogodbo o sofinanciranju ter uspešno izpeljala potrebe postopke javnega naročanja za pričetek gradbeno obrtniških del za Center Rotovž.

Gradnja se je pričela z zahtevnimi rušitvenimi deli februarja 2022 ter nadaljevala z izvedbo varovanja gradbene jame ter statičnimi ojačitvami objektov, ki so predmet rekonstrukcije. V teku so gradbeno obrtniška inštalacijska dela, čemur bo sledila dobava in montaža opreme ter pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt. Selitev uporabnikov v objekt je predvidena sredi leta 2025.

Vrednost celotnega projekta v EUR

31.041.111,47

Lastna sredstva MOM v EUR

18.340.712,62

Vrednost sofinanciranja v EUR

12.700.399,15

Sofinancer

Center Rotovž Inovativni center usmerjen k promociji knjige, izobraževanja, kulture in digitalizacije

Financerji projekta

Projekt financirata Mestna občina Maribor ter Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo v maksimalni višini 12.700.399,15 EUR.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano