CD SKILLS – Improving celiac disease management in the Danube region by raising the awareness, improving the knowledge and developing better skills

CD SKILLS – Improving celiac disease management in the Danube region by raising the awareness, improving the knowledge and developing better skills

Opis projekta

Projekt CD SKILLS (DTP 571) naslavlja izzive javnega zdravstva in izzive obravnave celiakije v podonavski regij ter gradi na uspešno zaključenih projektih LQ-CELIAC in Focus IN CD. Mestna občina Maribor sodeluje v kot partner projekta, z izvajanjem smo začeli 1. julija 2020.

Celiakija prizadene več kot 1% prebivalstva; 1,3 MIO v regiji in je kronična doživljenjska bolezen. Zdravila ni, edino zdravljenje predstavlja stroga brezglutenska dieta. Bolezen vpliva na bolnika, njegovo družino, okolje, zahteva prilagajanje prehranjevalnih navad, restavracij, delovnih mest, zdravstvenih institucij in družbe.

V projektu bomo razvijali nove diagnostične metode, z inovativnimi metodami izobraževali bolnike in zdravstveno osebje, prizadevali si bomo za boljši javni »servis«, večjo ozaveščenost populacije, boljšo dostopnost do zdravljenja ter za izmenjavo informacij, z namenom izboljšanja storitev javnega zdravstva, gostinstva in razumevanja družbe. Tako se bomo približali bolniku, s celostno storitvijo pa prispevali k zmanjšanju bolniških odsotnosti, stroškov zdravstvenih storitev in k izboljšanju kvalitete življenja bolnikov s celiakijo.

Oceni stanja na območju regije bo sledilo uvajanje novih izobraževalnih metod s kombiniranjem spletnih tečajev s tradicionalnimi oblikami učenja in razvoj ter uvajanje novih diagnostičnih metod. Razvili in implementirali bomo dve pilotni aktivnosti. Prava bo namenjena opolnomočenju gostincev za pripravo varnih brezglutenskih obrokov v vrtcih, šolah, bolnišnicah in domovih za starejše občane, druga pa zgodnjemu odkrivanju celiakije s pomočjo hitrega testiranja med starejšo populacijo.

Največ aktivnosti bo vezanih na izvedbo pilotnih in komunikacijskih aktivnosti. Izdali bomo številne publikacije namenjene bolnikom, zdravstvenim delavcem in gostincem ter širši populaciji. Poglobili bomo sodelovanje institucij in s tem prispevali k izboljšanju javnih storitev na območju Podonavja. Mestna občina Maribor bo s svojimi izkušnjami pripomogla k uspešni izvedbi projekta, k večji ozaveščenosti in boljši kakovosti življenja kroničnih bolnikov. Skupna vrednost projekta je 1.640.110 EUR (ERDF 1.455.930 EUR, IPA 88.000 EUR, ENI 96.180 EUR), vrednost projekta za MOM: 169.760 EUR (ERDF 144.296 EUR, lastni delež 5.464 EUR).

Vrednost celotnega projekta v EUR

1.640.110

Vrednost projekta za MOM v EUR

169.760

Stopnja financiranja

85%

Program sofinanciranja

CD SKILLS – Improving celiac disease management in the Danube region by raising the awareness, improving the knowledge and developing better skills

Financerji projekta

Projekt CD SKILLS sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Danube Transnational Programmev višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.

CD SKILLS – Improving celiac disease management in the Danube region by raising the awareness, improving the knowledge and developing better skills

Partnerji projekta

Mednarodni multidisciplinarni tim projekta CD SKILLS sestavljajo vrhunsko usposobljeni strokovnjaki z različnih področij, ki imajo v projektu različne vloge. O partnerstvu Partnerstvo je sestavljeno iz bolnišnic, ki služijo kot zdravstvene, raziskovalne in izobraževalne institucije, društev, ki nudijo podporo kroničnim bolnikom s celiakijo, lokalnih skupnosti, proizvajalcev brezglutenskih izdelkov in strokovnih združenj, kar omogoča obravnavo problema z različnih zornih kotov, prav tako pa tudi učinkovito izmenjavo znanj in reševanje skupnih izzivov, ki nam jih zastavlja celiakija.

Partnerji prihajajo iz osmih držav Podonavja: Romunije (National Institute for Mother and Child Health Alessandrescu-Rusescu ), Češke (General University Hospital in Prague), Hrvaške (Children’s Hospital Zagreb and CeliVita – Living with Celiac Disease), Srbije (University Children’s Hospital and Serbian Coeliac Society), Moldavije (“Nicolae Testemitanu” State University of Medicine and Pharmacy of the Republic of Moldova, Kishinau), Slovenije (Univerzitetni klinični center Maribor in Mestna občina Maribor), Madžarske (Heim Pal National Paediatric Institute in University of Debrecen), Avstrije (Medical University of Graz) in Nemčije (LMU Klinikum). Partnerji projekta CD SKILLS so kot vrhunski strokovnjaki s področja celiakije v preteklosti sodelovali v naslednjih mednarodnih projektih, ki naslavljajo izzive javnega sektorja in razvoja obravnave celiakije: v projektu Interreg CE Focus IN CD, v bilateralnem projektu SI-HU LQ CELIAC in drugih. Pridruženi partnerji prihajajo iz Italije (dr. SCHAER), Avstrije (mesto Gradec), Hrvaške, Romunije, Bolgarije in Madžarske.

Celivita
University of Debrecen logotip
Heim Pal Orszagos Gyermekgyogyaszati Intezet logotip
National Institute for Mother and Child Health Alessandrescu-Rusescu
Klinika Zagreb logotip
UKC Maribor logotip
Udruženje Srbije za celiakiju
LMU KLINIKUM logotip
Praga Vseobicna fakultni nemocnice v praze
pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Preberi več
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Preberi več

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano