Brv Lent Tabor

Brv Lent Tabor

Opis projekta

Namen gradnje nove brvi med Lentom in Taborom je ponovno povezati dele mestnega središča ob reki Dravi, ki so zamrli po izgradnji Glavnega mostu in po obsežnih rušitvah grajene strukture ob gradnji akumulacijskega jezera ob Dravi in urediti/sanirati odprti javni prostor na urbanih območij. Operacija se izvaja na nerevitaliziranih površinah v mestu Maribor.

Cilj izgradnje brvi je ureditev degradiranih urbanih površin in njihova reaktivacija v mestu Maribor. Na območju DUO 53 in 63 (predmet projekta) je trenutno zaznati večjo prisotnost vandalizma in kriminala, slabe socialne razmere tam stanujočih prebivalcev, kar vodi v getoizacijo območja. Zmanjšanje obstoja socialne degradacije bo vidna v izboljšanju površin glede na dotrajanost in neurejenost in večji obiskanosti, oziroma pretočnosti zaradi nove povezovalne poti. Degradirane površine bodo z izvedbo investicije dobile nov pomen, saj bo nova brv skrajšala poti v mestnem središču in uredila varne in ločene povezave za pešce in kolesarje. Z izgradnjo brvi bodo degradirane urbane površine – nabrežji postali uporabna povezava med mestnim središčem na levi strani Drave ter bolnišnico, stanovanjskimi predeli in šolami na desnem bregu. Brv bo pripomogla k boljši vpetosti obeh nabrežij v mrežo peš in kolesarskih povezav ter k povezavi dediščine preteklosti z vizijo prostora v prihodnosti.

Pomemben cilj gradnje nove peš in kolesarske brvi je tudi oživitev nabrežij (degradirane urbane površine) na Lentu in Taboru. Nabrežji danes znotraj mesta funkcionirata vsako zase. Ponovna vzpostavitev prečnih poti ter neposredna povezava nabrežij sta med ključnimi ukrepi za oživitev Lenta in Tabora.

Začetne aktivnosti na projektu so se pričele v letu 2010, ko je bil zaključen javni natečaj za izbiro arhitekturne rešitve izgradnje nove brvi. Izbrana je bila rešitev španskega arhitekturnega biroja  BURGOS&GARRIDO ARQUITECTOS S.L.P. Avtorjinagrajene rešitve za novo brv so izdelali projektno dokumentacijo. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno v letu 2012.

V letu 2019 je Mestna občina Maribor sprejela odločitev, da pristopi k izvedbi projekta, zato je pričela s postopkom ponovne pridobitve gradbenega dovoljenja, ki je bilo izdano v letu 2020. Sledila je izdelava investicijske dokumentacije ter prijava projekta na razpis za pridobitev sofinancerskih sredstev iz mehanizma CTN (Celostne teritorialne naložbe).

Vrednost celotnega projekta v EUR

4.818.310,49

Lastna sredstva MOM v EUR

1.557.799,00

Vrednost sofinanciranja v EUR

3.260.511,42

Program sofinanciranja

Brv Lent Tabor

Financerji projekta

Projekt se sofinancira s strani evropskega sklada za regionalni razvoj, državnega proračuna Republike Slovenije in Mestne občine Maribor.

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano