ALPTREES – A Transnational Cooperation for Sustainable Use and Management of Non-native Trees in Urban, Peri-Urban and Forest Ecosystems in the Alpine region

ALPTREES – A Transnational Cooperation for Sustainable Use and Management of Non-native Trees in Urban, Peri-Urban and Forest Ecosystems in the Alpine region

Opis projekta

Cilj projekta ALPTREES – »Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp« je razviti enotno strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami v alpskem prostoru. ALPTREES transnacionalna strategija je osnovana na pilotnih primerih dobrih praks in vzpostavitvi odprte mreže znanja partnerjev in ključnih deležnikov iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Francije in Italije.

Kratek film o projektu ALPTREES

V okviru projekta povezujemo posamezne baze podatkov pojavljanja tujerodnih in invazivnih tujerodnih drevesnih vrst. Partnerji smo izdelali modele in scenarije za podnebne spremembe na izbranih območjih v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp.

Posnetek Pogovora o tujerodnih drevesnih vrstah v okviru projekta ALPTREES v Mariboru

V Sloveniji smo partnerji projekta izvedli srečanja in delavnice s ključnimi deležniki razvojnih nacionalnih politik, upravljalci in uporabniki gozdov, in sicer na območju Mestne občine Maribor in na  Gorenjskem. V okviru projekta je nastal priročnik o zbiranju podatkov o tujerodnih in invazivnih tujerodnih drevesnih vrstah. V sodelovanju z lesarskimi šolami je bila raziskana uporabno vrednost lesa teh vrst.

Na območju Mestne občine Maribor smo pripravili inventarizacijo invazivnih tujerodnih drevesnih in grmovnih vrst ter digitalizacijo podatkov. Na podlagi baze pridobljenih podatkov smo izvedli tudi pilotne aktivnosti odstranjevanja tistih vrst, ki so najbolj invazivne ali se nahajajo na zavarovanih območjih. Odstranjevali smo večje rastišče velikih pajesenov na južnem pobočju Piramide, ki sodi v širše zavarovano območje Mestnega parka. Veliki pajesen sodi med invazivne tujerodne drevesne vrste, ki se hitro širijo in povzročajo škodo. Odstranjevanje velikega pajesena so izvedli dijaki in profesorji Srednje lesarske in gozdarske šole Maribor. Na območju gozda v bližini Treh ribnikov so odstranjevali tudi pavlovnijo, veliki pajesen in ameriško barvilnico.

Dokumentarni film o projektu ALPTREES

Na podlagi modelov, ki se razvijajo v okviru projekta, partnerji projekta proučujemo, katere pozitivne vplive lahko imajo tujerodne drevesne vrste upoštevajoč podnebne spremembe. Izvajali smo tudi aktivnosti ozaveščanja strokovne in širše javnosti glede prepoznavanja tujerodnih in invazivnih vrst, različne možnosti odstranjevanja in uporabe.

Vrednost celotnega projekta v EUR

1.996.364

Vrednost projekta za MOM v EUR

118.547

Stopnja financiranja

85%

Program sofinanciranja
ALPTREES LOGOTIP

ALPTREES – A Transnational Cooperation for Sustainable Use and Management of Non-native Trees in Urban, Peri-Urban and Forest Ecosystems in the Alpine region

Financerji projekta

Projekt ALPTREES sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa transnacionalnega sodelovanja Interreg Območje Alp v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.

ALPTREES LOGOTIP

ALPTREES – A Transnational Cooperation for Sustainable Use and Management of Non-native Trees in Urban, Peri-Urban and Forest Ecosystems in the Alpine region

Partnerji projekta

Partnerji projekta so mesta in strokovne institucije – Federal Research and Training Centre for Forests, Natural Hazards and Landscape (avstrijski nacionlni gozdarski in raziskovalni inštitut, Dunaj), National Research Insitute of Science and Technology for Environment and Agriculture (Grenoble, Francija), Gozdarski inštitut Slovenije (Ljubljana), Edmund Mach Foundation (Trento, Italija), Forest Research Institute Baden-Wuerttemberg (Nemčija), International Institute for Applied Systems Analysis (international scientific institute Laxemburg, Avstrija), Centre d’études et d’expertises sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Francija), Mestna občina Maribor, City of Klagenfurt (Avstrija), Municipality of Trento (Italija), Razvojna agencija Sora (Slovenija) in LAMORO Development Agency (Italija).

pomembno

Izboljšajmo Maribor

Vsak, ki živi, dela ali se izobražuje v tem mestu, lahko prispeva, da bo Maribor boljši. Radi bi slišali kaj vas zanima, kaj predlagate oziroma kaj vas moti v Mestni občini Maribor.

Vabljeni k oddaji pobude.

Ekipa Izboljšajmo Maribor

Izboljšajmo Maribor
pomembno

Čuj, sodeluj!

Odločate vi! Sodelujte pri razvoju Mestne občine Maribor in bodite del napredka.

Participativni proračun

Potrebujete pomoč?

Sporočilo je bilo poslano

    Ste fizična ali pravna oseba?

    Naprej

    Prošnja za razgovor

    Sporočilo je bilo poslano