Sporocilo za javnost - Prenehanje razdeljevanja lesne biomase, zbrane po žledu
vodoravna delilna črta
10.11.2014

              

 

MESTNA OBČINA MARIBOR

 

Kabinet župana

 

 

 

 
Številka: 09100-0003/2014
Datum:   10.11.2014
 
ZADEVA: SPOROČILO ZA JAVNOST
 
 
PRENEHANJE RAZDELJEVANJA LESNE BIOMASE, ZBRANE PO ŽLEDU
 
Spoštovani,
 
javnost obveščamo, da so pristojne strokovne službe minulo sredo zadnjič delile lesno biomaso, ki je bila po naravni nesreči – žledu zbrana na javnih površinah. V devetih akcijskih dnevnih (ob sredah) je bilo razdeljeno vsakič povprečno 6 kombijev lesne biomase in nekaj osebnih avtomobilov s prikolicami, pojasnjujejo strokovne službe s terena. Tako je bila razdeljena še zadnja lesna biomasa večjih debelin, dodajajo v pristojni strokovni službi.
 
Spomnimo:
Po naravni nesreči – žledu so strokovne službe vodstvo Mestne občine Maribor obvestile, da lahko vodstvo izbere med dvema možnostma, kaj bo storilo z lesno biomaso, zbrano na javnih površinah.
Prva, za MOM enostavnejša možnost, je bila prodaja odpadnega lesa na javni dražbi, kjer bi les odkupil cenovno najvišji ponudnik. Druga ponujena možnost je bila brezplačna delitev lesa med posameznike, ki bi jim bi lesna biomasa prišla prav za kurjavo v hladnih mesecih. Vodstvo MOM se je odločilo za slednjo možnost in v ta namen stopilo v kontakt s centrom za socialno delo, kjer se je pozanimalo, kako vzpostaviti sistem, da bodo pri razdeljevanju lesa imeli prednost socialno šibkejši posamezniki. Iz CSD so nas obvestili, da so zaradi varstva osebnih podatkov pri dotični zadevi v položaju, ko nam ne morejo predlagati drugače, kot da morda na samem kraju preverjamo nekatere podatke pri posameznikih sami. Vodstvo MOM se za slednje ni odločilo, saj posameznikov, ki jih zanima les, ni želelo stigmatizirati, les pa je delilo vsem, ki so izkazali zanimanje.
 
Prijazen pozdrav,
 
       Tina REP
   Kabinet župana
Mestna občina Maribor


vodoravna delilna črta