Mandat 2014 - 2018 Pozivi političnim strankam in listam
vodoravna delilna črta

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje dveh novih – nadomestnih namestnikov članov Mestne volilne komisije
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Maribor – PONOVNI (ČETRTI) POZIV
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje kandidata za člana sveta javnega zavoda SNG Maribor kot predstavnika MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Ponovni tretji poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Drugi poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnikov - Vrtec Otona Župančiča Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnikov - Vrtec Otona Župančiča Maribor; Tehniški šolski center Maribor; Lesarska šola Maribor; Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor; Mariborske lekarne Maribor; Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor; Center za sluh in govor Maribor; Gasilska brigada Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Drugi poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje pet predstavnikov - MRA in poziv za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Dijaški dom Drava Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje dveh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Center za judovsko kulturno dediščino Sinagoga Maribor in za imenovanje pet predstavnikov ustanoviteljice (MOM) (predsednika in štiri člane) v svet zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Četrti poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje dveh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Tretji poziv za imenovanje treh predstavnikov - Vrtec Jadvige Golež Maribor; poziv za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti - Biotehniška šola Maribor; poziv za imenovanje predstavnika »Center za sluh in govor Maribor«
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Drugi poziv za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor in poziv k evidentiranju kandidatov za imenovanje novega – nadomestnega člana Odbora MS MOM za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Jadvige Golež Maribor in imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega izobraževalnega zavoda Srednja trgovska šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor; imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Malečnik Maribor
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Tabor I – drugi poziv; imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne samouprave kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega izobraževalnega zavoda Srednja ekonomska šola Maribor; imenovanje nadomestnega člana kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda za turizem Maribor - Pohorje
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Imenovanje nadomestnega člana kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda za turizem Maribor - Pohorje; imenovanje nadomestnega člana kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Četrti poziv za imenovanje predstavnikov - Vrtec Tezno; drugi poziv za imenovanje - Vrtec Jožice Flander MB; drugi poziv za imenovanje - OŠ Franceta Prešerna MB
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za predlaganje kandidatov za elektorje in izvolitev kandidata za člana Državnega sveta 2017 z obrazci in prilogami
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Tretji poziv za imenovanje predstavnikov - Vrtec Tezno; poziv za imenovanje - Vrtec Jožice Flander MB; poziv za imenovanje OŠ Angela Besednjaka MB; poziv za imenovanje - OŠ Franceta Prešerna MB
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Drugi poziv za imenovanje - OŠ Martina Konšaka Maribor; drugi poziv za imenovanje - Vrtec Tezno
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Peti poziv za imenovanje - Vrtec Studenci; poziv za imenovanje - OŠ Martina Konšaka Maribor, Vrtec Tezno, II. gimnazija Maribor, Srednja elektro – računalniška šola Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Četrti poziv za imenovanje - Vrtec Studenci; drugi poziv - OŠ Rada Robiča Limbuš, OŠ Slave Klavore Maribor in Dom Antona Skale Maribor; poziv za imenovanje enega člana sveta javnega zavoda UKC Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Tretji poziv za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) - Vrtec Studenci; drugi poziv - OŠ Janka Padežnika Maribor; poziv za imenovanje treh predstavnikov - OŠ Rada Robiča Limbuš, OŠ Slave Klavore Maribor ter Dom Antona Skale Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Drugi poziv za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci in poziv za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Janka Padežnika Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet OŠ Ludvika Pliberška Maribor, za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet OŠ Franca Rozmana Staneta, za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet OŠ Maksa Durjave Maribor, za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet vzgojno - izobraževalnega zavoda Vrtec Studenci, za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Umetnostna galerija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega izobraževalnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Maribor in drugi poziv za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega izobraževalnega zavoda Srednja ekonomska šola Maribor in Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor; poziv za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Borisa Pečeta Mb, Center za pomoč na domu Maribor, Mladinski kulturni center Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Drugi poziv za imenovanje predstavnikov OŠ bratov Polančičev Maribor; drugi poziv OŠ Toneta Čufarja Maribor; drugi poziv OŠ Draga Kobala Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za imenovanje predstavnikov - OŠ bratov Polančičev Maribor, OŠ Draga Kobala Maribor, OŠ Toneta Čufarja Maribor, Dom starejših občanov Tezno, Srednja šola za oblikovanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za imenovanje predstavnika - Srednja trgovska šola Maribor; Dijaški dom Lizike Jančar Maribor; Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor; Vrtec Pobrežje (peti poziv); Vrtec Otona Župančiča Maribor; Lutkovno gledališče Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Četrti poziv za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Vrtec Pobrežje in predlog kandidata za člana sveta javnega zavoda SNG Maribor kot predstavnika MOM
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Tretji poziv člani Odbora za podelitev Glazerjevih nagrad; tretji poziv OŠ Bojana Ilicha Maribor; poziv za imenovanje predstavnikov ustanoviteljice (MOM) - OŠ Kamnica, Vrtec Pobrežje, Prva gimnazija Maribor, Dijaški dom Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Drugi poziv za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor in drugi poziv za imenovanje predsednika in osem (8) članov Odbora za podelitev Glazerjevih nagrad
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje predsednika in osem (8) članov Odbora za podelitev Glazerjevih nagrad
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za imenovanje predstavnika Prva gimnazija Maribor, za imenovanje predstavnika Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor, za imenovanje treh predstavnikov Osnovna šola Bojana Ilicha Maribor, za imenovanje nadomestnega predstavnika Center za pomoč na domu Maribor (ponovno - tretji poziv) za imenovanje šest (6) predstavnikov v svet javnega zavoda Javni zavod za turizem Maribor - Pohorje, za imenovanje pet (5) predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet Javnega zavoda Gasilska brigada Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Drugi poziv za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Center za pomoč na domu Maribor ter za imenovanje dveh članov kot predstavnikov mestnega sveta Mestne občine Maribor v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Tretji poziv za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leona Štuklja Maribor in poziv za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Center za pomoč na domu Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje petih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda Mariborska razvojna agencija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Drugi poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Izobraževalni center Piramida Maribor in poziv za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leona Štuklja Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Izobraževalni center Piramida Maribor; za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti (MOM) v svet javnega izobraževalnega zavoda III. gimnazija Maribor; za imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Leona Štuklja Maribor in za imenovanje nadomestnega predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet zavoda Sinagoga
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje novega - nadomestnega člana Odbora za kmetijstvo in celostni razvoj podeželja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Konservatorij za glasbo in balet Maribor in za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti kot predstavnika ustanoviteljice (MOM) v svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Drugi poziv za dodatno evidentiranje kandidatov za imenovanje štirih predstavnikov ustanoviteljice (MOM) v svet javnega zavoda Mariborska knjižnica
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje štirih predstavnikov v svet Mariborske knjižnice; za imenovanje člana v svet Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Maribor; za imenovanje nadomestnega člana v svet Pokrajinskega muzeja Maribor ter Mladinskega kulturnega centra Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje nadomestnega člana in predsednika sveta Energetske agencije za Podravje in nadomestnega člana sveta OŠ Maksa Durjave Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje članov sveta za KPC Narodni dom ter nadomestnega člana v svet MKC in OŠ Franceta Prešerna Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Evidentiranje kandidatov za imenovanje nadomestnega člana sveta Javnega zavoda za zaščitno in požarno reševanje Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje kandidatov za imenovanje Komisije za mladinska vprašanja
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje treh članov v svet Lutkovnega gledališča in nadomestnega člana v svet Umetnostne galerije Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje treh članov v svet Pokrajinskega muzeja Maribor in nadomestnega člana v svet Centra za pomoč na domu Maribor
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za ponovno evidentiranje kandidatov za nadomestnega člana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje v svet Mladinskega doma, Energetske agencije za Podravje, Umetnostne galerije in Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
vodoravna delilna črta
ikona datoteke word  Poziv za evidentiranje članov sveta za Lesarsko šolo, Tehniški šolski center, MKC, Sinagogo, Muzej NO in OŠ borcev za severno mejo
vodoravna delilna črta