Družba Elektro Maribor sponzorirala menjavo obstoječih žarnic z varčnimi LED sijalkami v Mestni hiši Rotovž
vodoravna delilna črta

 

 

Družba Elektro Maribor obeležuje tri jubileje: 130 let začetka elektrifikacije Slovenije, 115 let distribucije električne energije v Mariboru ter 100 let javne službe distribucije električne energije v Mariboru.
 
 
 
Ob tej priložnosti je Elektro Maribor izrazilo pripravljenost, da v prostorih Mestne hiše Rotovž sponzorira zamenjavo obstoječih 310 žarnic z žarilno nitko s sodobnimi LED sijalkami. Pozitivna poteza podjetja, za katero se iskreno zahvaljujemo, ni naključje, saj je prav v teh prostorih 15. julija 1914, takratni mestni svet sprejel odločitev, da bo mestna občina zgradila električno razdelilno napeljavo po mestu in skrbela za prodajo električne energije.
Navedeno bo posledično prispevalo k manjši porabi električne energije ter k podaljšani življenjski dobi sijalk.
Družbi ob pomembnih jubilejih čestitamo in se iskreno zahvaljujemo za prenovo razsvetljave v Mestni hiši Rotovž.

 


vodoravna delilna črta