Spremembe cen parkirnin
vodoravna delilna črta

Mestni svet MOM je na svoji 38. seji Mestnega sveta sprejel predlog spremembe cen parkirnin, in sicer da se lahko na parkirišču železniška postaja na podlagi vloge in proti plačilu izda dovoljenje za mesečno parkiranje vozil. Cena mesečnega parkiranja znaša 65 €, pri najemu parkirišča za obdobje od šest do 11 mesecev se prizna 10% popusta, za obdobje 12 mesecev in več pa popust v višini 15 %.
 
Sprejet cenik:
Parkiranje na občinskih cestah –plačljiva mesta z možnostjo najema
Parkiranje na javnih površinah »bela cona« v »CONA 1« na Partizanski ul. parkirišči »Železniška postaja«
65,00 €
 
Parkiranje na javnih površinah »bela cona« -  v »CONA 5« ulice: Mladinska in Kajuhova
65,00 €
 
Vsi imetniki dovolilnic za parkiranje vozil lahko svoja vozila še naprej parkirajo znotraj con za katere je dovolilnica izdana.
 
Za najem parkirnega prostora se je možno obrniti na upravljavca parkirišča podjetje NIGRAD d.d. (email: info@nigrad.si ), tel.: 02/4500-300.


vodoravna delilna črta