Vabilo na 5. sejo Vstajniškega sosveta
vodoravna delilna črta

 

Župan MOM, dr. Andrej Fištravec ponovno sklicuje 5. sejo Vstajniškega sosveta, ki bo v četrtek, 17. aprila 2014, ob 17. uri v Dvorani generala Rudolfa Maistra.

 

 

Dnevni red:

 

 

1.         Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.         Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3.         Obravnava in sprejem zapisnika 4. seje Vstajniškega sosveta

 

4.         Izvolitev moderatorja naslednje seje vstajniškega sosveta

 

5.         Poročilo o realizaciji sklepov vstajniškega sosveta

 

6.         Obravnava gradiv za 37. sejo MS MOM

 

8.         Razno

 

 

 

Vljudno vabljeni!

 

 


vodoravna delilna črta