PRVI KORAK K IZVAJANJU INSTRUMENTOV IZ PROGRAMA SPODBUJANJA KONKUREČNOSTI - MARIBOR S ŠIRŠO OKOLICO
vodoravna delilna črta

 
 
Objavljen prvi iz serije razpisov za problemsko območje Maribor s širšo okolico
 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 21.3.2014 na svoji spletni strani objavilo »Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij podjetij, ki ustvarjajo ali ohranjajo delovna mesta na območju Maribora s širšo okolico«.
 
NEKAJ POMEMBNEJŠIH POUDARKOV IZ RAZPISA:
 
Namen javnega razpisa je spodbujanje začetnih investicij, kot posledica katerih bodo ohranjena nova delovna mesta oz. ohranjena delovna mesta na upravičenem območju 6 občin iz Podravja (Mestna občina Maribor ter občine Pesnica, Kungota, Hoče-Slivnica, Ruše in Selnica ob Dravi) ter 3 občin iz Koroške (Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju).
Razpis je objavljen za dve leti in sicer je MGRT razpisal za leto 2014 1.641.000 evrov, za leto 2015 pa 1.678.000 evrov.
Upravičeni prijavitelji bodo lahko zaprosili za subvencije v višini od 50.000,00 evrov do 500.000,00 evrov. Pri tem je treba upoštevati omejitve glede višine sofinanciranja upravičenih stroškov (50 % upravičenih stroškov za mala podjetja, 40 % za srednja podjetja in 30 % za velika podjetja). To pomeni, da mora biti višina »neto« investicije za malo podjetje vsaj 100.000,00 evrov.
Med upravičene stroške spadajo nakup strojev in opreme, nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravi, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja pod pogojem, da se uporabljajo na upravičenem območju, gradbena dela ter nakup objektov in zemljišč (za zemljišča velja omejitev 10% upravičenih sofinanciranih stroškov).
Prejemniki sredstev bodo po zaključku izvedenega projekta svojo investicijo spremljali še 3 oz. 5 let.
Vprašanja v zvezi z razpisom lahko zainteresirani pošljejo na gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako št. 4300-86/2013, najkasneje do 18.4.2014 do 10.00 ure. Odgovori na vprašanja bodo objavljeni na spletni strani, zadnja vprašanja in odgovori so načrtovani  23.4.2014 do 15.00 ure.
Vloge bodo na MGRT sprejemali do 28.4.2014 do 12.00 ure. Enako velja, če bo vloga oddana do izteka tega roka priporočeno na pošti.
Povezava do razpisa na spletni strani MGRT:
Več informacij o ukrepih, Programu in razpisih lahko najdete na:
-          Spletna stran: http://www.mra.si
-          Facebook: Mariborska razvojna agencija
-          Pišete lahko tudi na: ukrepimb@mra.si


vodoravna delilna črta