Vabilo na 5. sejo Vstajniškega sosveta
vodoravna delilna črta

 

Župan MOM, dr. Andrej Fištravec, vas vabi na 5. sejo Vstajniškega sosveta, ki bo v petek, 21. marca 2014, ob 16. uri v Dvorani generala Rudolfa Maistra, MOM.

 

Dnevni red:

 

 

1.         Otvoritev seje in ugotovitev sklepčnosti

 

2.         Obravnava in sprejem dnevnega reda

 

3.         Obravnava in sprejem zapisnika 4. seje Vstajniškega sosveta

 

4.         Izvolitev moderatorja naslednje seje vstajniškega sosveta

 

5.         Poročilo o realizaciji sklepov vstajniškega sosveta

 

6.         Obravnava gradiv za 35. sejo MS MOM – GMS – 715/I Odlok o proračunu Mestne občine Maribor za leto 2014 – druga obravnava

 

7.         Pobude

 

8.         Razno

 

 

 

 


vodoravna delilna črta