Led in sneg na drevesih in grmovnicah
vodoravna delilna črta

 
 
Glede na neugodne vremenske se je na drevesa in grmovnice prijela večja količina snega in ledu, kar povzroča upogibanje ter lomljenje tudi večjih vej na višini.
Iz navedenega razloga opozarjamo vse obiskovalce parkov, trgov, drevoredov ter ostalih javnih površin, da bomo začasno za pešce zaprli Mestni park, Magdalenski park, Tomšičev drevored ter delno tudi Trg generala Maistra, zaprtih pa je tudi nekaj cest, kjer se intervencijska dela oz odstranjevanje padlega drevja že izvaja.
Glede na trenutno razpoložljiva sredstva in delovno silo na terenu bomo podrta drevesa, odlomljene in viseče veje odstranjevali kolikor hitro bodo pogoji to dopuščali.
Prebivalce mestnega jedra kot tudi okolice pozivamo, naj odstranijo sneg in led iz svojih površin, objektov dreves in grmovnic tako, da bo omogočen prost prehod javnih površin, saj bo v nasprotnem primeru le to izvedel vzdrževalec javnih površin na njihove stroške.
 
Prosimo, da do nadaljnjega ne zahajate v parke in trge v izogib nesrečam oz. hujšim poškodbam, zato se izpostavljenim lokacijam raje izogibate oz. ste še posebej pozorni na padanje snega in ledu iz višjih dreves ter morebitne odlome težkih zasneženih vej, prav tako pa na padanje ledenih sveč in snega iz objektov.


vodoravna delilna črta