Odprtje mobilnostnega centra Maribor
vodoravna delilna črta

 

V Mariboru odprli Mobilnostni center in predstavili Celostno prometno strategijo ter Kolesarsko strategijo mesta Maribor

 

 

Dne 21.11.2013 je v sklepnem dogodku projekta TRAMOB – ukrepi za trajnostno mobilnost v mestu,  v novo obnovljenih in opremljenih prostorih Mobilnostnega centra Maribor na Partizanski cesti, potekalo uradno odprtje, ki se ga je udeležil tudi župan Mestne občine Maribor, dr. Andrej Fištravec. Župan je v uvodnem nagovoru izrazil zadovoljstvo nad novimi pridobitvami v mestu na področju spodbujanja trajnostne mobilnosti in zaželel uspešno delovanje Centra.  Ob odprtju so z različnimi predstavitvami na temo trajnostne mobilnosti sodelovali predstavniki Mestne občine Maribor, Fakultete za gradbeništvo v Mariboru in Mariborske kolesarske mreže.

 

 

Mobilnostni center predstavlja osnovno zagotovitev podpornega okolja za razvoj in promocijo trajnostne mobilnosti v mestu. Glavna prednost bo njegova večnamenskost, saj bo dolgoročno namenjen koordinaciji in aktivni promociji trajnostne mobilnosti v mestu. Zelo pomembni funkciji Centra bosta tudi koordinacija trajnostne mobilnosti v mestu in »kolesarska kuhinja« oz. popravljalnica koles, možno pa bo pridobiti tudi informacije in se udeleževati raznih dogodkov na temo trajnostne mobilnosti. Center bo pričel z delovanjem ob začetku kolesarske sezone 2014.

 

 

Oba strateška dokumenta, Celostna prometno strategijo in Kolesarska strategija mesta Maribor sta nastala v okviru aktivnosti evropskih projektov. Glavni poudarek Celostne prometne strategije je v celovitem sistematično-strateškem pristopu pri načrtovanju prometne politike mesta. Smernice Celostne prometne strategije se navezujejo tudi na Kolesarsko strategijo, kjer pa je dan predvsem poudarek na trajnostni mobilnosti in uveljavljanju kolesarjev v mestu Maribor kot enakovrednih udeležencev v prometu ter zagotavljanju primernih investicijsko-programskih ukrepov zanje.

 

 

Obnova prostorov Centra in priprava Celostne prometne strategije sta potekali v okviru 2. in 3. faze projekta TRAMOB – ukrepi za trajnostno mobilnost, in sicer od julija 2012 do septembra 2013. Priprava Kolesarske strategije mesta Maribor pa je potekala julija letos v okviru čezmejnega projekta City Network Gradec-Maribor.

 

 

Projekt TRAMOB, ki ga je koordinirala Mestna občina Maribor v sodelovanju z Mariborsko razvojno agencijo, delno financira Evropska Skupnost iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

 

 

 

   

  


vodoravna delilna črta