Datum 3. seje Vstajniškega sosveta
vodoravna delilna črta

 

Obveščamo vas, da bo 3. seja Vstajniškega sosveta sklicana v petek, 22. novembra 2013, ob 17. uri v prostorih Mestne občine Maribor.

Zainteresirani občani in občanke, ki želijo sodelovati na seji vstajniškega sosveta se morajo prijaviti na e-naslov vstajniski.sosvet@maribor.si  ali na telefonski številki 02 2201 208 do vključno četrtka, 21. novembra 2013, oziroma bo upoštevanih prvih 18 prijav.

Dodatne točke dnevnega reda lahko predlagajo tudi člani vstajniškega sosveta do četrtka, 14. novembra 2013, do 12. ure. Predlogu naj bo priložena obrazložitev točke s predlaganim sklepom, ki bo služil kot izhodišče razprave na seji.


vodoravna delilna črta