Ustavljena gradnja semaforiziranega križišča Ljubljanske ulice in Ulice pariške komune
vodoravna delilna črta

 

Na javni tribuni o preureditvi križišča Ljubljanske ulice in Ulice Pariške komune, ki jo je sklical direktor mestne uprave MOM Marko Žula, je župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec ustavil gradnjo semaforiziranega križišča.

Po županovi objavi o obnovi in postavitvi semaforiziranega križišča na njegovem Facebook profilu in tamkajšnjih zanj nepričakovanih odzivih občanov, je župan na javni tribuni sklenil, da bo izkazano voljo Mariborčanov in Mariborčank upošteval. 

V tem tednu so na sestanku za mizo sedli župan, direktor mestne uprave, projektanti in izvajalci prenove ter naredili načrt kako naprej. Tako smo z današnjim dnem na Mestni občini Maribor oblikovali novo projektno nalogo za ureditev krožnega prometa v križišču Ulice pariške komune in Ljubljanske ulice, ki smo jo posredovali projektantom. Na podlagi tega bo izdelana nova idejna zasnova do konca prihodnjega tedna. Obljubljeno krožno križišče se bo uredilo v obstoječih gabaritih. Varnost za pešce bo na  prehodih zagotovljena s sredinskimi ločilnimi otoki, varnost kolesarjev pa bo zagotovljena s samostojnim vodenjem kolesarjev v območju krožišča.


vodoravna delilna črta