Obvestilo: Dovolilnice za parkiranje - Neratova ulica
vodoravna delilna črta


Urad za komunalo, promet in prostor Mestne občine Maribor obvešča, da lahko stanovalci Neratove ulice, ki jim je zaradi izvajanja sanacije na kanalizaciji onemogočen dostop do svojih dvorišč (parkirišč), podajo vlogo in brezplačno pridobijo dovolilnico za parkiranje svojih vozil na plačljivih parkirnih mestih v CONI 1. Do dovolilnice je upravičen samo tisti, ki ima parkiranje zagotovljeno na lastnem dvorišču ali v garaži in mu je zaradi izvajanja del dostop onemogočen. Vlogo za dovolilnico je potrebno nasloviti na Sektor za komunalo in promet MO Maribor, dovolilnica pa bo veljavna samo v času izvajanja sanacije na Neratovi ulici. Sanacija bo predvidoma trajala do 31. maja 2013.
 
Prosimo za razumevanje.


vodoravna delilna črta