Razrešitev direktorice Mestne uprave MO Maribor
vodoravna delilna črta


Župan MO Maribor dr. Andrej Fištravec je na podlagi petega odstavka 83. člena Zakona o javnih uslužbencih 15. 5. 2013 razrešil direktorico Mestne uprave Milico Simonič Steiner. Takšna razrešitev je možna v enem letu od nastopa funkcije župana. Ob nastopu funkcije je župan ocenil, da z bivšo direktorico strokovno in korektno sodelovanje ne bo mogoče. Konceptualno neskladje oz. različni pogledi na področje dela oz. druga nesoglasja med županom in direktorico lahko namreč onemogočajo uspešno vodenje lokalne skupnosti. Razrešitev omogoča županu, da si za svoje najožje sodelavce izbere tiste osebe, ki jim zaupna in tako prispeva k uspešnemu in učinkovitemu delu občine.


vodoravna delilna črta