Javni razpis za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2013 v letu Evropske prestolnice mladih Maribor 2013
vodoravna delilna črta

Datum objave:10.5.2013
Rok:10.6.2013
Kontaktna oseba:Tjaša Pahor, telefon: 02/2201-690 ali e – pošta: tjasa.pahor@maribor.si
Celotno besedilo razpisa in Sklep o začetku postopka in imenovanju izbirne komisije za vodenje postopka za izvedbo Javnega razpisa za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v Mestni občini Maribor za leto 2013 v letu Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 je v prilogi.
 
1. Ime in sedež razpisovalca
Mestna občina Maribor (v nadaljevanju: MOM), Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor.
 
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje programov, projektov in rednega delovanja organizacij, ki delujejo v mladinskem sektorju v MOM, v skladu s prednostnimi področji mladinskega sektorja, kot so opredeljena v Zakonu o javnem interesu v mladinskem sektorju ter vsebinskih sklopov Evropske prestolnice mladih Maribor 2013 (strukturirani dialog, večanje zaposljivosti, stanovanjska problematika, neformalno izobraževanje, medkulturno povezovanje, mobilnost, aktivna participacija mladih, prostovoljstvo, medgeneracijsko sodelovanje).
 
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje mladinskih dejavnosti v letu 2013 znaša 137.500,00 EUR. Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke 221208 Sofinanciranje mladinskih dejavnosti in morajo biti porabljena do 31. 12. 2013.
 
4. Informativni dan
Informativni dan v zvezi z razpisom bo v sredo, 22. maja 2013 ob 14:00 uri v sejni sobi Urada za kulturo in mladino, Slovenska ulica 40, Maribor.
 
5. Dostopnost razpisne dokumentacije in možnost dodatnih informacij
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na naslovu: Mestna občina Maribor, Urad za kulturo in mladino, Slovenska ulica 40, Maribor, 2. nadstropje – Tjaša Pahor, vsak delovni dan ali na spletni strani www.maribor.si. Dodatne informacije lahko zainteresirani prijavitelji dobijo pri pristojni osebi razpisovalca – Tjaša Pahor, telefon: 02/2201-690 ali po e-pošti: tjasa.pahor@maribor.si.

vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona ostalih tipov datotek razpisna dokumentacija
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Sklep o začetku postopka
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  sklep o sofinanciranju
vodoravna delilna črta