Taktilne karte za slepe in slabovidne osebe in karta dostopnih lokacij za gibalno ovirane
vodoravna delilna črta

     
 
Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor.
 
Mestna občina Maribor od leta 2010 do 2013 izvaja operacijo »Odprava arhitektonskih ovir za invalide in ureditev javnih prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v centru mesta Maribor«. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007‒2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
 
Namen projekta je prilagoditev javnih prometnih površin za potrebe invalidov ter za potrebe slepih in slabovidnih oseb. V okviru investicije se je izvedla ureditev javnih površin kot so cestišča, pločniki, križišča brez arhitektonskih ovir na najbolj frekventnih in izpostavljenih območjih centra mesta Maribora, s ciljem zagotoviti neovirano gibanje lažje in težje gibalno oviranim osebam (invalidi, starejši, bolni, poškodovani, starši z vozički).
 
Projekt je v letu 2011 vzpostavil talni taktilni sistem vodenja za slepe in slabovidne osebe po mestnem središču. V letu 2012 se je izvedla nadgradnja prometnih površin za potrebe slepih in slabovidnih v smislu vgraditve vodilnih linij med obstoječimi ureditvami na križiščih v mestnem središču Maribora.
 
Pomembno vlogo pri vključevanju slepih in slabovidnih oseb pa imajo orientacijski načrti na tipnih oz. taktilnih kartah mesta. Taktilne karte v 3D tehnologiji so prirejene za branje s tipom in omogočajo orientacijo in mobilnost slepih in slabovidnih oseb v mestu. V okviru projekta  se je izdelalo 7 taktilnih kart mesta Maribor in klasično karto z grafičnim tiskom na papirju z označenimi dostopnimi lokacijami za gibalno ovirane osebe. Karte je izdelal Geodetski inštitut Slovenije v sodelovanju z Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Maribor, Društvom študentov invalidov, Medobčinskim društvom civilnih invalidov vojn ter specialistom za orientacijo in mobilnost slepih in slabovidnih.
 
Pregledna taktilna karta mesta Maribor prikazuje urban del mesta Maribor in naselja v okolici. Karta je namenjena  prikazu oblike mesta z glavnimi cestnimi povezavami ter reko Dravo. Na taktilni karti so v brajici in latinici zapisana imena vseh predelov mesta Maribora in imena vseh večjih naselij v okolici. Prav tako so na karti uporabljene barve za slabovidne osebe in tiste slepe osebe z ostankom vida. Barve in napisi v latinici pripomorejo tudi k lažjemu sporazumevanju slepih in videčih oseb.
 
Taktilna karta za orientacijo in mobilnost območja mestnega središča Maribora obsega območje središča mesta Maribor od Aškerčeve ulice na severu do Vojašniškega trga na jugu ter od Ljudskega vrta na zahodu do glavne avtobusne postaje na vzhodu. Na karti so prikazane vse ulice in trgi, ki se nahajajo na izbranem območju prikaza tipne karte.
 
Karta javega mestnega potniškega prometa v Mariboru vsebuje vse linije mestnega potniškega prometa v Mariboru na izbranem območju, glavne postaje posameznih linij ter pomembne vmesne postaje. Ker je na taktilni karti za prikaz vseh prog in postaj premalo prostora, so se posamezne linije avtobusnih prog združevale, manj pomembne avtobusne postaje pa izpustile. Na karti je prikazana tudi glavna avtobusna postaja v Mariboru. Vse linije mestnega prometa na karti so oštevilčene v brajici.
 
Štiri taktilne karte mestnega središča prikazujejo center mesta Maribor s podrobno vsebino. Taktilne karte se sestavijo v celoto, saj se prilagajo druga drugi. Vse štiri karte skupaj pokrivajo območje od sredine mestnega parka na severu do reke Drave na jugu ter od železniške proge na vzhodu ter do Vrbanske ceste na zahodu. Karte vsebujejo tudi talne oznake, ki so označene s kartografskim znakom – vzdignjena pikčasta linija.
Razdelitev kart na liste:
 

A
B
C
D

 
Karta A (levo zgoraj) prikazuje območje od Vinarske ceste na severu do Gosposvetske ceste na jugu ter od Vrbanske ceste na zahodu do Grajskega trga na vzhodu. Karta B (desno zgoraj) pokriva območje od Tomšičeve ulice na severu do Partizanske ceste na jugu ter od Grajskega trga na zahodu do železniške postaje na vzhodu. Karta C (levo spodaj) prikazuje območje od Medobčinskega društva slepih in slabovidnih Maribor na severu do Ruške ceste na jugu ter od Strme ulice na zahodu do Vetrinjske ulice na vzhodu. Karta D (desno spodaj) pokriva območje od Partizanske ceste na severu do Pobreške ceste na jugu ter od Vetrinjske ulice na zahodu do Plinarniške ulice na vzhodu.
 
Karta dostopnih lokacij za gibalno ovirane osebe prikazuje mesto Maribor, in sicer območje od Treh ribnikov na severu do Tabora na jugu ter od Meljskega mostu na vzhodu do Koroškega mostu na zahodu. Na karti so prikazane prehodne poti za invalide (poti brez večjih arhitektonskih ovir, peš prehodi z urejenimi klančinami in zadostno znižanimi robniki) in lokacije s talnim taktilnim sistemom za slepe in slabovidne osebe na območju mesta Maribor. Označena so tudi ustrezno prirejena parkirna mesta za invalide ter sanitarije za invalide javne rabe. Na karti so prikazane in oštevilčene lokacije javnih ustanov, turističnih znamenitosti in storitvenih dejavnosti v mestu Maribor, njihova dostopnost pa je razvidna iz pripadajočih tabel na hrbtni strani karte.
 
Več fotografij si lahko ogledate v fotogaleriji.
 
Tonski posnetek z današnje novinarske konference je v prilogi.
 


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
ikona datoteke wav  Novinarska konferenca - Taktilne karte za slepe - 22.4.2013
vodoravna delilna črta