Mednarodni sestanek partnerjev evropskega projekta EnVision´2020
vodoravna delilna črta

V hotelu Piramida bo v četrtek in petek, 11. in 12. aprila 2013, potekal mednarodni sestanek partnerjev evropskega projekta EnVision´2020 (Energy Vision 2020 for South East European Cities – Vizija jugovzhodnih evropskih mest na področju energije do leta 2020). Pri projektu sodelujeta Energetska agencija za Podravje in Mestna občina Maribor.
 
EnVision´2020 je projekt, sofinanciran s strani Evropske komisije, programa South East Europe. Projekt se je začel izvajati decembra 2012 in bo trajal do decembra 2014. Pri projektu sodeluje 10 partnerjev iz 7 držav: Bolgarije, Romunije, Italije, Hrvaške, Slovenije, Grčije in Nemčije. Potreba po izboljšanju učinkovitosti rabe virov je ena od prednostnih nalog Evropske unije. Pomembno vlogo na tem področju bodo morale v prihodnosti odigrati države jugovzhodne Evrope, ki so po energetski intenzivnosti med najslabšimi v Evropi. Projekt EnVision´2020 temelji na predpostavki, da lahko z uvajanjem naprednih pristopov na področju rabe in proizvodnje energije, ki izhajajo iz predhodne analize stanja in ocenjenih potreb, izboljšamo energetsko sliko posameznega partnerskega mesta.
 
Glavne aktivnosti projekta EnVision´2020 bodo temeljile na analizi energetskega sektorja in rabi virov energije v posameznih partnerski mestih ter na identifikaciji zakonodajnih vrzeli in ciljnih skupin odgovornih za implementacijo projektov in izboljšav na področjih učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije. Pozornost bo namenjena tudi identifikaciji ključnih tehnologij, ki so bistvene za izboljšanje učinkovitosti rabe energije v partnerskih mestih ter identifikaciji in razvoju inovativnih finančnih instrumentov za podporo učinkovitih energetskih rešitev, ob sodelovanju predstavnikov finančnega sektorja in podjetij. Ob tem bodo aktivnosti temeljile na pripravi priporočil v namen spodbujanja identificiranih optimalnih poti, usmerjenih v reševanje vrzeli na področju rabe in proizvodnje energije. Mesto Maribor in Energetska agencija za Podravje imata bogate izkušnje na tem področju, zato bosta v okviru projekta te izkušnje in znanje posredovala drugim partnerjem.
 
Na projektnem sestanku bodo partnerji projektnega sestanka govorili o vsebini in aktivnostih, ki jih bo potrebno izvesti v okviru posameznih sklopov projekta. Prvi dan, 11. aprila 2013, po delovnem sestanku si bodo gostje ogledali še znamenitosti mesta Maribor ter dan zaključili z ogledom in degustacijo vina v Vinagovi kleti. Projektni sestanek bodo zaključili 12. aprila 2013.
 
Energetska agencija za Podravje vas kot projektni partner pri projektu EnVision´2020 in kot organizator dogodka v mestu Maribor vabi, da se v primeru informacij ali vprašanj glede projekta EnVision´2020 oglasite v hotelu Piramida v času poteka projektnega sestanka, obiščete spletno stran www.energap.si, postavite vprašanje na e-naslov info@energap.si ali se povežete z Energetsko agencijo za Podravje preko Facebook strani https://www.facebook.com/Energap1.
 
Kontakt:
ga. Klavdija Polutnik, Energetska agencija za Podravje
T: 02 234 23 62; E: klavdija.polutnik@energap.si


vodoravna delilna črta