Zaključek natečaja "Mladi za napredek Maribora"
vodoravna delilna črta


Z zaključno prireditvijo se je sklenilo srečanje natečaja Mladi za napredek Maribora, ki ga Mestna občina Maribor že 30 let skrbno neguje in razvija.
 
V Narodnem domu Maribor je potekala svečana razglasitev rezultatov in podelitev nagrad mladim raziskovalcem - osnovnošolcem in srednješolcem ter najboljšim osnovnim in srednjim šolam, ki so v letošnjem projektu »Mladi za napredek Maribora« pripravili in predstavili raziskovalne naloge ter inovacijske predloge. V letošnjem šolskem letu je pri projektu sodelovalo več kot 300 mladih raziskovalcev z 19 osnovnih in 14 srednjih šol ter dijaškega doma. Skupno so oddali 228 raziskovalnih nalog in inovacijskih predlogov, s katerimi so odkrivali, spoznavali in širili svoja spoznanja na 31 raziskovalnih področjih. Zanimanje za posamezna področja se z leti spreminja, naloge so zelo pogosto odraz aktualnega dogajanja in razvoja. Medtem ko je osnovnošolce najbolj zanimalo področje sociologije, psihologije in biologije, je pri srednješolcih razpršenost večja, a je največ zanimanja bilo na področju elektrotehnike in elektronike. Osrednja vprašanja, ki si jih mladi postavljajo, so odnosi, socialna omrežja, zdrav način življenja in skrb za zdravje.
 
Splošen interes za raziskovalno dejavnost je med mladimi v porastu, saj je raziskovanje ob podpori tehnike postalo bolj privlačno, enostavno in zanimivo. Izobraževalne institucije prav tako že v zgodnjem obdobju izobraževanja od učencev zahtevajo poglobljen pristop k učni snovi, ki ga najlažje dosežejo s pomočjo raziskovalnih nalog. Kot ocenjujejo ocenjevalne komisije, so raziskovalne naloge in inovacijski predlogi tudi letos na visoki kakovostni ravni, ob tem pa obstaja težnja, da bi ustvarjalnost in inovativnost mladih našla potrditev in uresničitev tudi v gospodarstvu in družbi nasploh. Navsezadnje je spodbujanje mladih generacij na samostojno in ustvarjalno delo pomembno tudi za razvoj lokalne skupnosti v prihodnje, česar se zaveda tudi  Mestna občina Maribor. »Pred tridesetimi leti smo v Mariboru med prvimi v Sloveniji spoznali pomen širitve raziskovalne kulture med mladimi. Od takrat dalje si mariborska občina prizadeva konkretno podpirati gibanje. Mariborsko gibanje je po zaslugi premišljenega in požrtvovalnega dela organizacijskega odbora pomemben inovator in zastavonoša marsikaterih pozitivnih sprememb na področju raziskovanja mladih v Sloveniji. Veseli me, da imajo mladi veselje do raziskovanja in da je njihova angažiranost na tem področju v porastu. Njihovi predlogi so nam velikokrat lahko v pomoč pri reševanju vsakdanjih izzivov, saj nam mlade oči ponujajo nove vidike in poglede,« je izpostavil župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec.  

Projekt, ki ga organizacijsko vodi in izvaja Zveza prijateljev mladine Maribor, Mestna občina Maribor pa ga v celoti finančno podpira, v letošnjem šolskem letu obeležuje 30. obletnico izvajanja. V devetindvajsetih letih je pri projektu sodelovalo 13.436 avtorjev, ki so skupaj oddali 6.255 raziskovalnih nalog oz. inovacijskih predlogov. Okroglemu jubileju gibanja mladih raziskovalcev je bil posvečen tudi del prireditve, saj so se organizatorji poklonili pobudnikom gibanja, številnim dolgoletnim sodelavcem v organizacijskem odboru, ravnateljem in mentorjem.
 
Več fotografij s prireditve si lahko ogledate v fotogaleriji.


vodoravna delilna črta