Vzpostavitev novega strežniškega centra Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta

 

Na Mestni občini Maribor je z današnjim dnem vzpostavljen nov strežniški center, ki bo zagotavljal primerno okolje za strežnike in mrežno opremo MOM, javnih gospodarskih družb in javnih zavodov v večinski lasti MOM.
 
Po zaključenih selitvenih delih, ki so potekala ob preteklih koncih tednov, smo danes, 8. aprila 2013, v uporabo predali nov varni strežniški center. Ta bo, glede na pričakovano življenjsko dobo, zagotavljal primerno okolje za strežnike in mrežno opremo Mestne občine Maribor, javnih gospodarskih družb in javnih zavodov v večinski lasti MOM za obdobje naslednjih 15 let. To je prvi korak pri gradnji t.i. zasebnega oblaka (private cloud), katerega cilj je racionalizacija stroškov na račun združevanja manjših in pogosto varnostno neprimernih strežniških prostorov javnih zavodov in podjetij. Z zaključkom izvedbe investicije je bila rešena dolgoletna problematika zagotavljanja kakovostnih informacijskih storitev uporabnikom, ob tem pa smo izboljšali tudi nivo varovanja podatkov.
 
Nova tehnološka pridobitev je nadomestila staro, tehnološko nesodobno rešitev, ki je le stežka kljubovala nevarnostim po izpadu namestitvene infrastrukture (izpad električne energije, tehničnega hlajena itn.), negativnim vplivom naravnih nesreč in katastrof (potres, ogenj, vdor vode, para, prenapetost, strela, gasilne vode, korozivni plini, eksplozija, toksični plini itn.) ter grožnjam, kot so IT kriminal, vohunstvo, sabotaža, kraja, vandalizem ipd. 
 
Nova strežniška celica se razprostira na površini 29 m² in se nahaja v prostorih MOM. Celica razpolaga z visokim nivojem tehničnega varovanja in vso potrebno infrastrukturo za neprekinjen dovod električne energije (dva ločena UPS sistema, povezana preko inteligentnega razdelilnega bloka ter dodatni diesel električni agregat). Celica je opremljena s hladilnimi napravami za tehnično hlajenje in stabilno gasilno napravo z NOVEC gasilnim medijem, programsko pa je nadzorovana z uporabo programske opreme za nadzor in upravljanje s sistemi ter obdelavo podatkov. Postavitev dveh vrst strežniških omar je v obliki t.i. zaprte hladne cone med sistemskimi vrstami.
 
Investicija v vrednosti 269.740 EUR je bila financirana iz proračuna MOM. Projekt je izvedlo podjetje NTR inženiring d.o.o., ki je bilo izbrano na javnem razpisu.
 
Z uspešno izvedbo investicije tako nadaljujemo trend krčenja stroškov za informatiko. V zadnjih nekaj letih smo uspeli stroške informatike zmanjšati za več kot 60%, z 941.000 EUR v letu 2008, na 358.000 EUR v letu 2011. Projekcije kažejo, da bodo stroški (ki vključujejo tudi stroške najema komunikacijskih vodov, telefonskih linij in mobilnih telefonskih linij) v letu 2013 znašali 250.000 EUR, v letu 2014 pa 210.000 EUR. Pri tem smo v sistem uvedli najnovejše informacijske rešitve, od požarne pregrade PaloAlto do diskovnega polja HP EVA ter prešli na uporabo centralnih tiskalnikov. Uporabnikom smo zamenjali dotrajane in energetsko potratne delovne postaje in zaslone z energetsko varčnimi “LED” zasloni, s čimer znižujemo stroške porabe električne energije in sledimo trendom tako imenovanega “Zelenega IT-ja”.
 
Naj dodamo, da smo v preteklih letih uspešno izvedli tudi projekt “e-mesto”, v okviru katerega smo vzpostavili omrežje  brezplačnega brezžičnega interneta, postavili na dotik občutljive (touch screen) informacijske točke ter uporabnikom naših spletnih strani omogočili spremljanje dogajanja v mestu preko spletnih kamer.
 
 


vodoravna delilna črta