Zaključen inšpekcijski nadzor Inšpektorata za javno upravo na MOM
vodoravna delilna črta


Na podlagi 307. f člena Zakona o splošnem upravnem postopku je Inšpektorat za javno upravo v zadevi inšpekcijskega nadzora Mestne občine Maribor izdal zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru, na podlagi prejetih listinskih dokazil o odpravljenih nepravilnostih.
 
Inšpekcijski nadzor je bil opravljen nad izvajanjem določb ZUP in Uredbe o upravnem poslovanju ter nad določbami materialnih predpisov, na podlagi katerih MOM odloča v upravnih zadevah, v delih, ki se nanašajo na procesne določbe. Na podlagi prejetega poročila predstojnika organa MOM o sprejetih ukrepih je upravni inšpektor ugotovil, da je predstojnik organa sprejel ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, zato je bil postopek inšpekcijskega nadzora na MOM glede omenjene zadeve zaključen.


vodoravna delilna črta