Zaključevanje izbirnih postopkov za zaposlovanje na MOM
vodoravna delilna črta


Mestna občina Maribor je dne 12. oz. 13. marca 2013 na Zavodu za zaposlovanje, OE Maribor, zaradi povečanega obsega dela ter zagotavljanja nemotenega poteka dela, objavila razpis za 8 delovnih mest za nedoločen čas, in sicer:
-    »Delovodja V« v Službi za informatiko v Sekretariatu za splošne zadeve – dve delovni mesti;
-    »Računovodja VII/2-III« v Sektorju za računovodstvo v Uradu za finance in proračun;
-    »Finančnik VII/1« v Sektorju za finance v Uradu za finance in proračun;
-    »Analitik VII/2-II« v Uradu za šport;
-    »Poslovni sekretar VI« v Sektorju za starejše v Uradu za starejše in invalide;
-    »Strokovni sodelavec VI« v Uradu za starejše in invalide;
-    »Analitik VII/2-II« v Uradu za starejše in invalide.
 
Izbirni postopek se je vodil v skladu z Zakonom o uravnoteženju javnih financ, Uredbo o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih ter Zakonom o delovnih razmerjih.  Razpisi so skladni tudi s sprejetim Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave MOM.
 
Za delovno mesto »Delovodja V« v Službi za informatiko v Sekretariatu za splošne zadeve – dve delovni mesti – smo prejeli 23 vlog kandidatov. Po pregledu vseh vlog sta bila kot najustreznejša kandidata izbrana David Jerič in Luka Jurišnik.
Za delovno mesto »Računovodja VII/2-III« v Sektorju za računovodstvo v Uradu za finance in proračun smo prejeli 16 vlog kandidatov. Po pregledu vseh vlog je bila kot najustreznejša kandidatka izbrana Alenka Vogrin.
Za delovno mesto »Analitik VII/2-II« v Uradu za šport smo prejeli 27 vlog kandidatov. Po pregledu vseh vlog je bila kot najustreznejša kandidatka izbrana Saška Ajdnik.
Za delovno mesto »Poslovni sekretar VI« v Sektorju za starejše v Uradu za starejše in invalide smo prejeli 63 vlog kandidatov. Po pregledu vseh vlog je bila kot najustreznejša kandidatka izbrana Marjetka Ozbič.
Za delovno mesto »Strokovni sodelavec VI« v Uradu za starejše in invalide smo prejeli 46 vlog kandidatov. Po pregledu vseh vlog je bil kot najustreznejši kandidat izbran Matej Orgl.
Za delovno mesto »Analitik VII/2-II« v Uradu za starejše in invalide smo prejeli 26 vlog kandidatov. Po pregledu vseh vlog je bila kot najustreznejša kandidatka izbrana Marjeta Kristofič Jamnik.
Za delovno mesto »Finančnik VII/1« v Sektorju za finance v Uradu za finance in proračun se ni prijavil ustrezen kandidat, zato se bo postopek zaključil z neizbiro.
 
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas.
 
Glede na navedeno so vsi postopki legitimno in zakonito izvedeni.


vodoravna delilna črta