Uspešen zaključek projekta City Volunteers
vodoravna delilna črta


 
Konec marca 2013 se je uspešno zaključil čezmejni projekt City Volunteers, s katerim se je pristopilo k spodbujanju, promociji in razvoju prostovoljstva. Partnerji projekta so prišli do skupnih pomembnih zaključkov, da so prostovoljci nenadomestljiv človeški kapital in so nepogrešljivi pri zagotavljanju družbene blaginje.

 

 

 

Foto: Kristijan PerčičČezmejni projekt »City Volunteers« je projekt, kjer je Mestna občina Maribor v sodelovanju s tremi slovenskimi (Univerza v Mariboru, Zavod Antona Martina Slomška in Slovenska filantropija - Združenje za promocijo prostovoljstva) ter tremi hrvaškimi partnerji (Mestna občina Varaždin, Avtonomni center ACT ter Zavod za zaščito in napredek človekovega okolja Franjo Koščec) pristopila k spodbujanju, promociji in razvoju prostovoljstva. Partnerjem je uspelo seznaniti širšo javnost, državne in predvsem lokalne oblasti o vrednosti prostovoljstva. S skupnim sodelovanjem, izmenjavo dobrih praks in skupnimi nastopi so že v času izvajanja projekta dokazovali, da lahko krepijo svoje kapacitete in dokazujejo trajnost rezultatov. Dodatno je stično točko med vsemi vzpostavil tudi interaktivni prostovoljski portal http://www.city-volunteers.si/.
 
Projekt je bil skupno vreden 614.696 EUR, od tega je bilo 522.491 EUR financiranih iz 2. Javnega razpisa v okviru operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013 v okviru prednostne naloge »socialna integracija«. Projekt je bil usklajen s smernicami  evropskega leta prostovoljstva 2011, sledil je tudi izhodiščem evropskega leta medgeneracijskega sodelovanja 2012 in evropskega leta aktivnega državljanstva 2013.
 
Pomembnejši dosežki projekta City volunteers so:
•         opravljeni analizi stanja na področju prostovoljstva v Sloveniji in na Hrvaškem;
•         na tej podlagi izdelana skupna »Strategija razvoja prostovoljstva« za obdobje 5 let;
•         opravljena analiza na temo »Kaj motivira, navdušuje mlade, da postanejo prostovoljci«;
•         vzpostavljeni dve informacijsko - prostovoljski pisarni s pripadajočima knjižnicama (ena pisarna v Mariboru, druga v Čakovcu);
•         izvedeni čezmejni izmenjavi prostovoljcev;
•         organizirani vsebinsko različni festivali prostovoljstva;
•         izvedenih več različnih usposabljanj za prostovoljce v Sloveniji in na Hrvaškem (seminarji in okrogle mize);
•         razviti dve novi obliki prostovoljstva - »prostovoljstvo upokojenih pedagoških delavcev« in »prostovoljstvo na velikih dogodkih (npr. EPK 2012);
•         vzpostavljen spletni portal www.city-volunteers.si;
·         organiziranih več multimedijskih konferenc in izvedenih več multimedijskih delavnic, vključno z zaključno multimedijsko konferenco o prostovoljstvu;
·         sprejeta »Deklaracija o razvoju prostovoljstva na področju Slovenije in Hrvaške«.
 
Mestna občina Maribor skupaj s partnerji projekta ugotavlja, da Evropska skupnost podpira prostovoljstvo kot aktiven izraz državljanskega delovanja, ki krepi evropske vrednote, kot sta na primer medsebojna solidarnost in socialna povezanost.
 
S projektom je Mestna občina Maribor s partnerji storila nekaj pozitivnega za promocijo poslanstva prostovoljstva in njegove pomembnosti za celotno družbo. S sprejetjem deklaracije o razvoju prostovoljstva so bila izpostavljena pomembnejša splošna spoznanja, s podpisom dogovora o izvajanju podpore razvoja prostovoljstva pa so se partnerji zavezali k nadaljnjemu sodelovanju in iskanju pozitivnih sinergijskih učinkov, ki bi lahko prispevali k razvoju prostovoljstva v Sloveniji in na Hrvaškem.
 
Partnerji projekta so prišli do skupnih pomembnih zaključkov, da so prostovoljci nenadomestljiv človeški kapital in so nepogrešljivi pri zagotavljanju družbene blaginje.
 
Za konec še misel, ki strne filozofijo celotnega projekta City Volunteers:
»Prostovoljci niso plačani zato, ker so brez vrednosti, ampak zato ker so neprecenljivi«.
Sherry Anderson

Več fotografij z zaključka projekta si lahko ogledate v fotogaleriji.


vodoravna delilna črta