Sestanek na temo »Interventni ukrepi na poplavnem območju reke Drave«
vodoravna delilna črta


V prostorih Krajevne skupnosti Malečnik - Ruperče je s predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije RS za okolje, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Dravskih elektrarn Maribor in Ministrstva za obrambo - Urada za zaščito in reševanje potekal sestanek na temo »Interventni ukrepi na poplavnem območju reke Drave«.
 
Predstavniki KS Malečnik – Ruperče so izpostavili problematiko poteka struge reke Drave, ki je po njihovem mnenju ob izgradnji ceste bila premaknjena na levo stran, kar naj ne bi bilo v skladu z državnim lokacijskim načrtom za območje novega viadukta AC. V KS Malečnik – Ruperče so to odločitev ocenili za neustrezno in predlagali, da se struga premakne na desni rob, stran od naseljenih območij v Malečniku. Ob tem so spregovorili tudi o odvozu gramoza iz struge, s čimer bi se očistila sama struga in vzpostavila večja pretočnost. Ob tej priložnosti so prisotnim predstavili tudi prizadevanja glede obnove ceste v Trčovo proti odlagališču nevarnih odpadkov v Metavi. Omenjena cesta je že dlje časa poškodovana, ob nedavnih poplavah pa je reka še dodatno spodjedla brežino in se je cesta posedla. Po besedah predstavnika Ministrstva za kmetijstvo in okolje se program za sanacijo poplav v novembru 2012 pripravlja.
 
Podžupan Mestne občine Maribor v funkciji župana Milan Mikl se je uvodoma zahvalil predsedniku KS Malečnik – Ruperče Jožefu Škofu in lokalnemu prebivalstvu za njihova prizadevanja, ob tem pa se zavzel za čim hitrejšo sanacijo prizadetega območja in ureditev alarmantnih razmer vodotoka reke Drave. »Nevarnost za ponovitev novembrskih poplav je velika, zato od pristojnih služb na državnem in lokalnem nivoju pričakujem, da pripravijo izhodišča za izvedbo ustreznih ukrepov,« je izpostavil podžupan Mikl. Zbrani so se dogovorili, da se bodo znova sestali v mesecu maju.
 
Več fotografij s sestanka si lahko ogledate v fotogaleriji.


vodoravna delilna črta