Seja Sveta invalidov Mestne občine Maribor
vodoravna delilna črta


V prostorih Mestne občine Maribor je potekala 18. seja Sveta invalidov MOM, na kateri so člani spregovorili o pomembnejših načrtovanih aktivnostih v letošnjem letu. Tako kot lani se bodo invalidska društva vključila v program Športne pomladi 2013 in širši javnosti predstavila panoge invalidskega športa. »Ponosen sem, da so naši člani družbeno aktivni tako na kulturnem kot športnem področju. Ob tem posvečamo veliko pozornosti osveščanju javnosti o potrebah in tudi zmožnostih invalidov. Recimo, prav skozi predstavitev panog invalidskega športa osebe s posebnimi potrebami dokazujejo, da lahko enakovredno sodelujejo v različnih športnih disciplinah, na nas pa je, da jim to omogočimo,« je povedal podžupan in predsednik Sveta invalidov MOM Milan Mikl.
 
Na seji so člani pozdravili pozitivne premike v mestu na področju invalidske problematike, ob tem pa izpostavili predloge za dopolnitev akcijskega načrta za leto 2013, med drugim prizadevanja za ureditev novega javnega stranišča za invalide. Invalidska društva so izrazila željo po ustanovitvi posebne komisije, ki bi sodelovala pri nadzorovanju novogradenj in adaptacij zgradb, ki jih financira oz. sofinancira MOM. Prav tako si prizadevajo za obvezna izobraževanja upraviteljev stanovanj o potrebah invalidov in upoštevanju oz. prilagoditvah za doseganje minimalnih standardov dostopnosti. Dogovorili so se tudi, da bodo spodbujali razvoj dostopnega turizma, saj si želijo posebne ponudbe pri turističnih agencijah, ki bi bila prilagojena na zmožnosti invalidov. Dopolnitve akcijskega načrta se bodo lažje realizirale s pomočjo novega Urada za starejše in invalide, ki je opredeljen v novi sistemizaciji in reorganizaciji mestne uprave.
 
Več fotografij s seje Sveta invalidov MOM si lahko ogledate v fotogaleriji.


vodoravna delilna črta