Akcijski načrt za trajnostni energetski razvoj mesta Maribor
vodoravna delilna črtaV prostorih Mestne občine Maribor je danes potekala predstavitev Akcijskega načrta za trajnostni razvoj MOM ter odprtje javne razprave le-tega. Mesto Maribor se je konec novembra 2011 uradno, na svečani slovesnosti v dvorani Evropskega parlamenta v Bruslju, pridružilo 3499 evropskim mestom, ki bodo sledila obvezam iz iniciative Evropske komisije Konvencije županov po zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida za najmanj 20 % do leta 2020. S podpisom se je mesto zavezalo, da bo izdelalo Akcijski načrt za trajnostni energetski razvoj Mestne občine Maribor - Sustainable Energy Action Plan (SEAP), ki bo dopolnil Lokalni energetski koncept in določil ukrepe in potrebne aktivnosti za dosego končnega cilja – doseči oziroma preseči cilje EU glede 20 % zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020. Energetska agencija za Podravje je v sodelovanju z MOM v okviru priprave SEAP pripravila osnovni popis rabe energije in emisij CO2 v občini in na podlagi analize stanja in potreb pripravila predlog ukrepov, s katerimi bi lahko do leta 2020 dosegli želeni cilj.  Mesto se tako v okviru celovite vizije čistega, zelenega in povezanega mesta, ki vključuje inovativno ekonomijo ter trajnostne soseske in skupnosti, obvezuje doseči ekonomsko, socialno ter okoljsko vzdržljivo mesto. To je dolgoročna vizija mesta, zapisana v »Strategiji razvoja Maribora 2030« in pospremljena s sloganom »Maribor ustvarja in sooblikuje prihodnost«.
 
Na današnji predstavitvi so podžupan MOM Milan Mikl, vodja Projektne pisarne Boris Ketiš ter direktorica Energetske agencije za Podravje dr. Vlasta Krmelj predstavili obveze MOM v Konvenciji županov, evropski projekt LEAP (Leadership for energy action and planning) in aktivnosti, ki so bile v okviru projekta do sedaj izvedene. Podžupan Milan Mikl je ob tem izpostavil, da je potrebno posvečati posebno pozornost varovanju narave, učinkoviti rabi energije in izrabi obnovljivih virov energije. »Že lansko leto smo se prijavili na razpis za izgradnjo in obnovo energetsko varčnih objektov, na katerem smo bili uspešni z dvema projektoma. Tudi letos smo prijavili osem projektov za energetsko prenovo vrtcev ter osnovnih šol,« je dodal podžupan Mikl.
 
Energetska agencija za Podravje vas vabi, da se na njihovi Facebook strani (https://www.facebook.com/Energap1) seznanite z gradivom za javno razpravo, v okviru katerega so predstavljeni tudi predlagani ukrepi Akcijskega načrta za trajnostni energetski razvoj Maribora (SEAP), s katerimi bi lahko do leta 2020 dosegli želeni cilj - zmanjšanje izpustov CO2 za najmanj 20 %. Svoja stališča in pripombe glede predlaganih ukrepov ter morebitne dopolnitve le-teh lahko pošljete na e-naslov seap@energap.si ali Facebook stran.

V prilogi je gradivo za javno razpravo »Akcijski načrt za trajnostni energetski razvoj mesta Maribor (SEAP)« ter letak »Maribor – Energetsko trajnostno mesto 2012-2020«.


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Gradivo za javno razpravo - Akcijski načrt za trajnostni energetski razvoj mesta Maribor (SEAP)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Letak - Energetsko trajnostno mesto 2012-2020
vodoravna delilna črta