Sprememba zakona o prekrških (ZP-1) / Plačilni nalogi
vodoravna delilna črta

 

Državni zbor Republike Slovenije je 5. marca 2013 sprejel novelo Zakona o prekrških (ZP-1), ki med drugim določa, da v primeru, ko je od ugotovljenega prekrška s tehničnimi sredstvi, s katerim posameznik ni bil seznanjen, minilo več kot 30 dni, postopka ni več mogoče začeti.
 
V zvezi z omenjeno spremembo Medobčinski inšpektorat in redarstvo Maribor (MIRM) sporoča, da bo deloval skladno z veljavno zakonodajo in da ne bo pošiljal plačilnih nalogov za nazaj. Do konca meseca februarja 2013 je bilo evidentiranih več kot 165.000 prekoračitev hitrosti. MIRM pozdravlja odločitev Državnega zbora RS, saj se na ta način zagotavlja seznanitev kršitelja v roku 1 meseca, kar zagotavlja varovanje vseh ustavno zagotovljenih pravnih jamstev. Potrebno je namreč upoštevati, da kršitelj zaradi avtomatskih meritev ni seznanjen na kraju prekrška s storjenim protipravnim ravnanjem, daljše časovno obdobje od storitve do seznanitve pa zmanjšuje možnost učinkovite obrambe lastnika vozila (npr. lastnik vozila se več ne spomni, kdo je z vozilom takrat upravljal).
 
Trenutno še zmeraj poteka nadzor Računskega sodišča RS in Komisije za preprečevanje korupcije RS, zato MIRM do zaključka nadzora in podaje končnega mnenja pristojnih državnih inštitucij ne bo izdajal plačilnih nalogov. Prav tako je Mestni svet MOM na 24. redni seji pooblastil podžupana v funkciji župana Milana Mikla za izvedbo razgovorov z družbo Iskra sistemi s ciljem prekinitve pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu. Potrebno je izpostaviti, da MIRM ni in tudi v prihodnje ne bo s preuranjenimi dejanji vplival na potek nadzornih postopkov oziroma razgovorov z družbo Iskra sistemi.
 


vodoravna delilna črta