Predstavitev Akcijskega načrta za trajnostni energetski razvoj mesta Maribora (SEAP) / 11.3.2013 ob 12.00
vodoravna delilna črta
Mesto Maribor se je konec novembra 2011 pridružilo 3499 evropskim mestom, ki bodo sledila obvezam iz iniciative Evropske komisije Konvencije županov po zmanjšanju izpustov ogljikovega dioksida za najmanj 20 % do leta 2020. S podpisom se je mesto Maribor zavezalo, da bo izdelalo Akcijski načrt za trajnostni energetski razvoj Mestne občine Maribor - Sustainable Energy Action Plan (SEAP), ki bo dopolnil Lokalni energetski koncept in določil ukrepe in potrebne aktivnosti za dosego končnega cilja – doseči oziroma preseči cilje EU glede 20 % zmanjšanja emisij CO2 do leta 2020. Energetska agencija za Podravje je v sodelovanju z Mestno občino Maribor v okviru priprave SEAP pripravila osnovni popis rabe energije in emisij CO2 v občini in na podlagi analize stanja in potreb pripravila predlog ukrepov, s katerimi bi lahko do leta 2020 dosegli želeni cilj.
 
V okviru predstavitve Akcijskega načrta za trajnostni energetski razvoj Mestne občine Maribor in ob odprtju javne razprave le-tega vas vabimo na novinarsko konferenco, ki bo v ponedeljek, 11. marca 2013, ob 12. uri v Dvorani generala Rudolfa Maistra v prostorih Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor
 
Na novinarski konferenci bodo sodelovali:
-       Milan Mikl, podžupan Mestne občine Maribor,
-       Boris Ketiš, vodja Službe za razvojne projekte in investicije - Projektna pisarna MOM in
-       dr. Vlasta Krmelj, direktorica Energetske agencije za Podravje.
 
Predstavili bodo obveze Mestne občine Maribor v Konvenciji županov, evropski projekt LEAP – Leadership for energy action and planning, sofinanciran s strani EU, in aktivnosti, ki so bile v okviru projekta do sedaj izvedene ter Akcijski načrt za trajnostni energetski razvoj Mestne občine Maribor (SEAP). Prav tako bomo z novinarsko konferenco odprli javno razpravo dokumenta SEAP in si s tem pridobili še stališča strokovne in ostale javnosti. Zavedati se namreč moramo, da dokument SEAP aktivno posega na ravnanje vsakega posameznika in organizacije, zato je sodelovanje pri oblikovanju le-tega ključnega pomena, da je dokument realen in uresničljiv.
  

Več informacij o dogodku najdete na www.energap.si.

 

V prilogi je gradivo za javno razpravo »Akcijski načrt za trajnostni energetski razvoj mesta Maribora (SEAP)«. Ne e-naslov Energetske agencije za Podravje seap@energap.si lahko zainteresirana javnost pošilja svoje komentarje oz. pripombe.
 
Vljudno vabljeni!


vodoravna delilna črta
Priloge
sponka
vodoravna delilna črta
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Gradivo za javno razpravo - Akcijski nacrt za trajnostni energetski razvoj mesta Maribora (SEAP)
vodoravna delilna črta
iokna datoteke pdf  Vabilo na novinarsko konferenco
vodoravna delilna črta